Kortenberg en Steenokkerzeel willen terug naar spreiding van voor 1999

KORTENBERG/STEENOKKERZEEL – Twee gemeenten uit de Brusselse Oostrand, Steenokkerzeel en Kortenberg, willen tussenkomen in het geding dat meer dan 3.000 inwoners uit de Noordrand hebben ingesteld rond het spreidingsplan voor Zaventem. Ze vrezen dat een uitspraak kan leiden tot extra geluidhinder voor hun regio. Ook hebben de twee gemeenten samen met enkele actiegroepen een gemeenschappelijk standpunt over de kwestie vastgelegd.

In dat gemeenschappelijk standpunt stellen de gemeenten en de actiegroepen Decibel 25L en Zone-S dat het huidige spreidingsplan nadelig is voor Steenokkerzeel en Kortenberg omdat het grondlawaai niet in rekening werd gebracht bij de berekening van de geluidshinder. Omdat op dit ogenblik een billijke spreiding van de hinder niet kan omwille van het baangebruik, pleiten beide gemeentebesturen voor een terugkeer naar de situatie van voor 1999, met een historisch gegroeid en aanvaard baangebruik met spreiding in de lucht.

Verder willen de gemeenten en de comités dat de luchthaven ruimtelijk beperkt blijft zoals is vastgelegd in het gewestplan. De geluidsdruk op de inwoners van beide gemeenten moet naar beneden, vinden ze. De comités en gemeentebesturen pleiten ook voor een vergoeding van de schade die ze ondervinden door het gebruik van afwijkende aanvlieg- en opstijgroutes. ,,Biac moet daarvoor de verantwoordelijkheid nemen en zijn aansprakelijkheid erkennen », luidt het.

De twee gemeenten ondernemen ook juridische stappen om de rechten van hun inwoners te vrijwaren in het kortgeding dat de Noordrand heeft aangespannen tegen de wijziging van het spreidingsplan. De raadsmannen van de twee gemeentebesturen zullen op 31 mei tussenkomen om te vermijden ,,dat de lasten nog maar eens verschoven worden naar Steenokkerzeel en Kortenberg. Via gerechtelijke weg hopen de twee gemeenten een princiepsbeslissing te bekomen waarbij de verantwoordelijkheid van zowel luchthavenuitbater Biac als luchtverkeersleider Belgocontrol kan worden vastgelegd.

De gemeenten zullen ook juridische steun verlenen aan burgers die schade lijden door vliegtuigen die verkeerde aanvliegroutes kiezen en daardoor te laag vliegen. (rbz)

rbz

De Standaard,

© 2005 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.