Politici en comités samen tegen vliegtuighinder

STEENOKKERZEEL

De burgemeesters en schepenen van Leefmilieu van Steenokkerzeel en Kortenberg gaan samen met de actiegroepen Decibel 25L en Zone-S juridische stappen ondernemen tegen de hinder veroorzaakt door de luchthaven van Zaventem. Ze willen voorkomen dat er nog meer vliegtuigen hun gemeentes zouden overvliegen.

In een gemeenschappelijk standpunt stellen de gemeenten en de actiecomités dat het huidig spreidingsplan nadelig is voor Steenokkerzeel en Kortenberg omdat het grondlawaai niet in rekening werd gebracht bij de berekening van de geluidshinder. Omdat op dit ogenblik een billijke spreiding van de hinder niet kan omwille van het baangebruik, pleiten beide gemeentebesturen voor een terugkeer naar de situatie van voor 1999 met een historisch gegroeid en aanvaard baangebruik met spreiding in de lucht.

Verder willen de gemeenten en de comités dat de luchthaven ruimtelijk beperkt blijft zoals is vastgelegd in het gewestplan. De geluidsdruk op de inwoners van beide gemeenten moet naar beneden, vinden ze.

Actiecomtés en gemeentebesturen pleiten voor een een billijke vergoeding van de schade die ze ondervinden als gevolg van het gebruik van afwijkende aanvlieg- en opstijgroutes. ,,Biac, uitbater van de luchthaven van Zaventem, moet daarvoor de verantwoordelijkheid nemen en zijn aansprakelijkheid erkennen », zo luidt het.Inwoners vrijwaren

De twee gemeenten ondernemen nu ook juridische stappen om de rechten van hun inwoners te vrijwaren in het kortgeding dat de Noordrand heeft aangespannen tegen de wijziging van het fameuze spreidingsplan. De raadsmannen van de twee gemeentebesturen zullen op 31 mei tussenkomen om te vermijden dat de lasten nog maar eens zouden verschoven worden naar Steenokkerzeel en Kortenberg. Via gerechtelijke weg hopen Steenokkerzeel en Kortenberg een princiepsbeslissing te bekomen waarbij de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van zowel luchthavenuitbater Biac als luchtverkeersleider Belgocontrol kan worden vastgelegd.

De twee gemeenten zullen ook juridische steun verlenen aan burgers die schade lijden door vliegtuigen die verkeerde aanvliegroutes kozen en daardoor te laag vliegen. (RBZ)

rbz

Het Nieuwsblad,

© 2005 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.