Aanpassing spreidingsplan blijft nog even uit

(tijd) – Het spreidingsplan voor de vluchten van en naar Zaventem wordt dit weekend nauwelijks aangepast. Nochtans had de Raad van State de federale regering daartoe gedwongen. Maar volgens de federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (sp.a), is zo’n snelle wijziging moeilijk uitvoerbaar. ‘Het baan- en routegebruik kunnen we niet zomaar wijzigen. Anders brengen we de veiligheid van het vliegverkeer in gevaar’, zegt hij.

De Raad van State had donderdag in een spoedarrest de jongste wijzigingen aan het spreidingsplan geschorst. Volgens het arrest krijgen de inwoners van de Oostrand rond Brussel te veel vliegtuiglawaai te slikken. De aanpassingen aan het plan waren ook te weinig gemotiveerd. De regering kreeg tot vannacht de tijd om tegemoet te komen aan het arrest.

Maar Landuyt zegt dat er meer tijd nodig is om het arrest na te leven. Op enkele technische aanpassingen na zal er dit weekend niks wijzigen aan het spreidingsplan. Volgende week wordt druk overlegd met experts om een oplossing uit te dokteren. Dan is het wachten op een arrest ten gronde van de Raad van State.

Het spreidingsplan was drie weken geleden gewijzigd nadat het Brusselse hof van beroep, ook op vraag van de oostrand, het intensieve gebruik van de dwarse landingsbaan verbood. Enkel wanneer de weersomstandigheden dat noodzaken, mogen er nog toestellen landen. Volgens de bewoners van de oostrand is dat verbod al tientallen keren geschonden. Ze eisen dan ook dwangsommen van 25.000 euro boete per inbreuk. Er loopt momenteel nog een gerechtelijke procedure van 3.200 bewoners uit de noordrand tegen het spreidingsplan. Zij willen dezelfde rechten afdwingen als de oostrand. KVe

katrienv

© 2005 Uitgeversbedrijf Tijd n.v.