Piloten mogen dwarsbaan niet meer intensief gebruiken voor landingen

(tijd) – De piloten krijgen maandag nieuwe instructies voor landingen op de luchthaven van Zaventem vanaf 27 april. Een recent arrest van het Brusselse hof van beroep verbiedt vanaf die dag het intensieve gebruik van de dwarse landingsbaan 02. Daarmee wordt het spreidingsplan nog maar eens aangepast. De invoering van het plan, in maart vorig jaar, leidde tot een forse verhoging van het aantal klachten bij de ombudsdienst van de nationale luchthaven.

Het spreidingsplan werd in maart vorig jaar van kracht en moet de vluchten van en naar Zaventem beter verdelen. Sindsdien wordt de dwarse landingsbaan 02 vaker gebruikt met als gevolg meer lawaaihinder in de Brusselse oostrand (Wezenbeek, Sterrebeek, Sint-Stevens-Woluwe) en ten noorden van de luchthaven in Perk en Steenokkerzeel.

Het Brusselse hof van beroep verbood vorige maand, op vraag van inwoners uit de oostrand, het gebruik van de landingsbaan 02 zoals bepaald in het spreidingsplan. De federale regering kreeg veertig dagen, tot 27 april, om een oplossing te zoeken. Zo niet riskeert ze een dwangsom van 25.000 euro per inbreuk.

Vlieginstructies moeten conform internationale afspraken uiterlijk tien dagen op voorhand aan de piloten worden gemeld met een ‘Note to airmen’ (Notam). Om de deadline van 27 april te halen, moet Landuyt die richtlijnen uiterlijk zondag 17 april versturen. Dat wordt dus een dag later. Maandag vergadert het kernkabinet over de nieuwe landingprocedures. Landuyt werkt een voorstel uit dat de hinder voor andere omwonenden niet fel mag verhogen. Maar hoe dat plan eruit ziet, is onduidelijk. De komende maanden wordt het spreidingsplan in samenwerking met de gewesten (bevoegd voor de geluidsnormen) definitief aangepast. Landuyt overweegt de procedures voor het bepalen van routes en het baangebruik te verankeren in een wet. Dat zou veel discussies kunnen voorkomen en juridische bezwaren opvangen.

Klachten

De ombudsdienst voor de luchthaven van Zaventem ontving in 2004 bijna 41.000 klachten tegenover 2.281 in 2003, blijkt uit een ontwerp van het jaarverslag van de dienst. In de eerste twee maanden van dit jaar loopt het aantal klachten al op tot meer dan 20.000. Slechts 15 procent van de klachten komt van Nederlandstaligen, de rest van Franstaligen.

De meerderheid van de klachten (28.000) werden georganiseerd via mail verstuurd door bewonerscomitĂ©s, bijna allemaal uit de Oostrand. Veelzeggender dan het aantal klachten is het aantal klagers. Totnogtoe werden zo’n 1.000 klagers geĂŻdentificeerd. In 2003 waren het er zo’n 350. Zeven personen zouden 17.000 klachten hebben verstuurd.

Landuyt wil de woonplaats van de klagers kennen om passende maatregelen te kunnen nemen. Het ‘bestoken’ met mails van actiecomitĂ©s ondermijnt volgens hem het werk van de ombudsdienst.

KVe

katrienv

De Tijd, pagina 10, 368 woorden
© 2005 Uitgeversbedrijf Tijd n.v.