Vlaanderen ketst Brussels voorstel over nachtvluchten af

Het voorstel van minister-president Charles PicquĂ© (PS) en minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo) om met de nachtvluchten terug te keren naar de situatie van voor 1999, werd door de Vlaamse regering verworpen. De Brusselaars stelden voor het spreidingsplan van voormalig federaal minister Bert Anciaux (Spirit) en de maatregelen van ex-minister Isabelle Durant (Ecolo) achter zich te laten. «Onmogelijk», klinkt het langs Vlaamse kant. «De betrokken ministers – Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) en Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters (CD&V) – zijn vooral kwaad over de suggestie dat er verdeeldheid zou bestaan binnen de Vlaamse regering», zegt federaal minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (SP.A). Er was wel eensgezindheid over de aanstelling van een instantie die de gelijkschakeling van Vlaamse en Brusselse geluidsnormen bekijkt. «Eerst willen we hierover duidelijkheid. Pas dan kan het spreidingsplan geĂ«valueerd worden.» Volgende week zou de Vlaamse regering zelf een voorstel doen. (GRL)