Zaventem is een city-airport

,,De luchthaven van Zaventem is ingebed in de metropool Brussel. Bouw die luchthaven dan ook uit als city airport. » Dat is het advies van professor Georges Allaert (Universiteit Gent). Hij smeekt om een langetermijnvisie op de luchthaven. Allaert wordt vandaag mogelijk op zijn wenken bediend: de Vlaamse regering maakt een actieplan voor Zaventem bekend.

VANDAAG presenteert de Vlaamse regering haar strategisch actieplan voor de luchthaven van Zaventem en de omliggende regio. Dat plan klom op het prioriteitenlijstje na het DHL-debacle. Het komt niets te vroeg, vindt Georges Allaert. Allaert doceert ruimtelijke economie en planning aan de Gentse universiteit. Hij ergert zich aan het uitblijven van een visie op lange termijn voor Zaventem.

,,Noch voor de economische invulling, noch voor de mobiliteit noch voor het wonen is er een strategische visie. Ik ben adviseur voor de luchthavens van Schiphol en Frankfort. Daar werkt men met een horizon tot 2040-2050. Hier hollen de politici achter de feiten aan. Ze verschuilen zich achter de staatsstructuren: Brussel, Vlaanderen en de federale overheid schuiven de zaak naar elkaar toe. »

Allaert doet een poging tot visie-vorming. Zijn uitgangspunt is dat de ruimte op en rond Zaventem beperkt is. Dus moeten er keuzes gemaakt worden. Personenvervoer staat voor hem centraal. ,,Zaventem is ingebed in de metropool Brussel. Dus moet het een city airport worden, opgenomen in het stadsweefsel. »

,,Vracht en logistiek zijn secundair. Die moeten een straal van 50 kilometer rond Brussel bedienen. Voor de rest zijn er regionale luchthavens. » Allaert was geen voorstander van een groei van DHL. ,,Men heeft zich te veel op dat ene bedrijf gefixeerd terwijl een cluster van kmo’s heilzamer is voor onze economie. »

Mobiliteit is een teer punt. ,,Deze luchthaven is een pijpenkop, uniek in de wereld. De overheid werkt nu aan de spoorontsluiting naar Leuven en Antwerpen. Dat is goed, maar niet genoeg. Er moeten miljarden geïnvesteerd worden in infrastructuur, zeker op de as Brussel-Antwerpen. Die zullen pas na 15 jaar een return geven, maar de toegevoegde waarde zal de kosten ruimschoots compenseren. »

Allaert is niet vies van een bouwstop van woningen rond de luchthaven, om het probleem van geluidshinder te voorkomen.

,,In het structuurplan Vlaanderen (1997) stond dat er een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de luchthaven zou komen. Het is er nog altijd niet. Wil je een visie, dan is rechtszekerheid een must. »