Staat moet deel plan-Anciaux opschorten (rechtbank)

(Belga) De rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft dinsdag in kort geding de voorlopige onderbreking van het gebruik van de piste 02, zoals voorzien in het spreidingsplan-Anciaux, opgelegd. De uitspraak betekent een
terugkeer naar de toestand van voor het spreidingsplan, zo is uit verschillende bronnen vernomen.

Het vonnis legt de staat op om de nodige maatregelen te nemen zodat voor de omwonenden van de piste 02 de toestand van voor het spreidingsplan van toenmalig mobiliteitsminister Bert Anciaux geldt. De Belgische staat moet een dwangsom van 25.000 euro per inbreuk betalen met een maximum van 1,25 miljoen euro. Het gaat om een vonnis in kort geding, in afwachting van een uitspraak ten gronde. De Belgische staat kan in beroep gaan, maar dat beroep
is niet opschortend. Het rechtzaak werd ingespannen door 67 omwonenden die rechtstreeks blootgesteld zijn aan de landingen op de piste 02. Ze baseerden zich op hinder inzake gezondheid en slaap, maar ook het gevaar dat de korte
piste 02 inhoudt.

(svr)

(Belga)