Peeters handhaaft plafond van 25.000 nachtvluchten

(belga) – Voor Vlaams minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), is een
verhoging van het plafond van 25.000 nachtvluchten op Zaventem uitgesloten.
De minister streeft op termijn zelfs naar de afbouw van dat plafond. Dat zei
hij donderdag op een persconferentie over de nieuwe milieuvergunning van
luchthavenuitbater BIAC.

De milieuvergunning werd in juli al goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant en is geldig voor een termijn van 20 jaar. Tegen de milieuvergunning werden de laatste maanden in totaal 225 bezwaren ingediend
door milieugroepen, omwonenden en gemeenten. Voogdijminister Peeters moest de knoop voor 2 januari 2005 doorhakken in een beroepsprocedure.

Het resultaat is een milieuvergunning die op een aantal punten is gewijzigd en aangevuld. « Er is gezocht naar een evenwicht tussen de rechtszekere ontwikkeling van de luchthavenregio en een verhoging van de leefbaarheid van
de omwonenden in de toekomst », aldus Peeters.

Belangrijke voorwaarde voor de vergunning is dat het aantal nachtvluchten op Zaventem behouden blijft op 25.000. De Bestendige Deputatie had de deur op een kier gelaten voor een verhoging door het maximum aantal nachtvluchten
mede afhankelijk te maken van de onderhandelingen met koeriersbedrijf DHL.

Minister Peeters stelt nu dat de vergunning een verhoging uitsluit. Ook het aantal vertrekkende vluchten mag niet hoger liggen dan het aantal in 1999

(10.121).

Geluidsnormen

Daarnaast koppelt Peeters een reeks bijkomende voorwaarden aan de vergunning. Zo wordt BIAC verplicht tegen 1 oktober 2005 en studie uit te voeren naar de mogelijkheid van een versnelde afbouw van het aantal vluchten met de meest lawaaierige toestellen (met een geluidseenheid of QC van 8 tot 12). Voorts moet de studie onderzoek doen naar een vermindering van de maximale geluidshoeveelheid per beweging en de maximale geluidshoeveelheden
per seizoen. Ook voor de dagvluchten moet tegen 1 oktober volgend jaar een gelijkaardige studie worden uitgevoerd.

Ontevreden milieuverenigingen en omwonenden hebben nog de mogelijkheid naar de Raad van State te trekken, maar minister Peeters hoopt dat dat niet zal gebeuren.

Wat betreft twee deeldossiers, het spreidingsplan en de geluidsnormen, stelt Peeters dat er enerzijds « een procedure voor de herijking van het spreidingsplan loopt » en dat er anderzijds ook met het Brusselse Gewest
wordt overlegd over de harmonisering van de geluidsnormen. De komende weken moeten over die punten meer duidelijkheid brengen.

14:08 – 30/12/2004

Copyright C Tijdnet