MINISTER PEETERS WIJZIJGT MILIEUVERGUNNING LUCHTHAVEN ZAVENTEM LICHTJES

31/12/2004
BRUSSEL (belga) – De Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), wil het plafond voor het aantal toegelaten nachtvluchten van op de luchthaven van Zaventem handhaven op 25.000. Peeters wil ,,op termijn » naar een afbouw van dat plafond en een vermindering van de totale geluidsoverlast.

HET maximale aantal nachtvluchten per jaar maakt deel uit van de nieuwe milieuvergunning voor de luchthavenuitbater Biac. Die milieuvergunning werd in juli al goedgekeurd door de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant en is geldig voor een termijn van twintig jaar.

Tegen de vergunning werden echter 225 bezwaren ingediend door milieugroepen, omwonenden en gemeentebesturen. Het was aan de voogdijminister, Peeters, om hierover 2 januari 2005 in een beroepsprocedure te beslissen.

Het resultaat is een licht gewijzigde milieuvergunning voor Biac, aldus de Vlaamse minister van Leefmilieu. Belangrijke voorwaarde is dat het aantal nachtvluchten op Zaventem behouden blijft op het huidige plafond van 25.000.
De bestendige deputatie had de deur op een kier gelaten voor een verhoging, afhankelijk van onderhandelingen met het koeriersbedrijf DHL. Minister Peeters stelt nu dat de vergunning dergelijke verhoging uitsluit.

Voorts moet Biac tegen 1 oktober volgend jaar een studie uitvoeren naar de mogelijkheid van een ,,versnelde afbouw van het aantal nachtvluchten met de meest lawaaierige toestellen » en een vermindering van de maximale
geluidshoeveelheid per beweging en de maximale geluidshoeveelheden per seizoen onderzoeken.

Maar Kris Peeters wil eigenlijk nog een stapje verder gaan. Afhankelijk van die studie en de geplande afbouw van de activiteiten van DHL, vanaf 2008, sluit hij bijkomende (strengere) voorwaarden niet uit.

De minister schrapt ook een aantal voorwaarden uit de oorspronkelijke vergunning, zoals de bepalingen over het gebruik van banen en routes (opgenomen in het spreidingsplan). Die behoren volgens Peeters tot de
bevoegdheid van de federale regering. Intussen loopt een ,,procedure voor de herijking van het spreidingsplan ».

Volgens de Vlaamse minister wordt druk overleg gepleegd met de Brusselse gewestregering over een harmonisering van de geluidsnormen. De komende weken moeten hierover meer duidelijkheid brengen.

Ontevreden milieuverenigingen en omwonenden hebben na de beroepsprocedure bij de Vlaamse overheid nog de mogelijkheid naar de Raad van State te trekken en de aangepaste vergunning te betwisten, maar minister Peeters
hoopt dat dit niet zal gebeuren. De eerste reactie bij de Bond Beter Leefmilieu (BBL) was gisteren ,,voorzichtig positief », maar het actiecomité Daedalus was minder tevreden en vreest dat het politieke overleg met Brussel
de ,,ongelijke bescherming van Vlamingen en Brusselaars tegen nachtlawaai niet zal veranderen ».

Copyright | De Standaard Online 2004