de definitie van billikheid

Geachte Heren,

Hieronder een veelzeggende tekst geschreven door de heer Anciaux (blog) die,voorzover nodig, nu onomstotelijk bevestigt wat zijn ware motieven waren om het fel omstreden spreidingsplan door te drukken.

Het is ronduit schandalig dat een minister dit soort taal gebruikt, zeker gezien de kontekst waarin België/Vlaanderen zich momenteel bevindt door de alsmaar groeiende populaiteir van het Vlaams Blok/belang.

Wat hier tussen de regels door (!) wordt gepredikt is regelrechte haat voor de Franstalige bewoners van Brussel .

Dat deze mensen dan ook nog eens van het verachtelijke “rijke” type zouden zijn blijkt helemaal teveel van het goede voor deze bijzondere Anciaux.

Ik woon ruim 18 jaar in deze gemeente en kan u verzekeren dat het merendeel van de inwoners gewone mensen zijn en zeker niet van het soort “rijke Franstaligen” zoals Anciaux omschrijft.

Ik laat nog in het midden of het feit dat men rijk is en Frans spreekt genoeg zou zijn om hatelijk te zijn, eigen volk eerst indeed!

Metaforisch gesteld: “Het is een ding om naast een discotheek te gaan wonen en vervolgens te gaan klagen over de onuitstaanbare geluidshinder, maar het is een heel andere zaak als men een discotheek installeert in een rustige en residentiĂ«le wijk” (met alle relevante torenhoge grond/huisprijzen van dien) en die daarmee in een ware rampzone te veranderen.

Dat heeft niets met eerlijkheid, of billijkheid te maken, dat is een regelrechte aanval op het eigendomsrecht.

Een regelrechte schande een democratie onwaardig!

Het is hoog tijd een einde te maken aan deze bedenkelijke “story” en dit absurde plan naar de prullenbak te verwijzen, daar waar het thuis hoort!

Met Gemengde groeten

T.Sikkink

1150 Brussel

Bijlage : text Bert Anciaux 05 december 2004

Ik zat met mijn vader een glas te drinken in een Brussels café, toen de mensen aan de tafel ernaast plots over de spreiding van de lawaaihinder van het luchtverkeer begonnen. Het waren franssprekenden. Ik dacht dat ik voor
de zoveelste keer weer een scheldtirade zou mogen ontvangen, maar ditmaal was het gezelschap integendeel zeer positief. Ze konden niet anders dan zeggen dat het eerlijk verdelen van de hinder, zeker in de streek wat verder
van de luchthaven, de enige rechtvaardige oplossing was.

Op dit ogenblik is men op federaal vlak bezig met de evaluatie van het spreidingsplan. Hoe men het ook draait of keert, zeker de franstalige partijen zullen op basis van de reële cijfers en metingen niet kunnen zeggen dat hun rijke oostkantgemeenten enige discriminatie ondervinden. De
evaluatie zal eerder duidelijk maken dat er integendeel wat meer solidariteit binnen de zogenaamde oostrand nodig is van Wezenbeek en Kraainem naar Sterrebeek toe. Deze laatste gemeente wordt graag door de franstalige partijen nog verder belast. In dit dossier ben ik constant het
‘eigen volk eerst’-principe tegengekomen. Rijke liberale francofonen willen wel de lusten, maar geenszins de lasten van het vliegverkeer. De belangen van de inwoners van Brussel worden trouwens ondergeschikt gemaakt aan de
belangen van de rijke bourgeois-oostrandgemeenten. Voor meer sociale wijken, waar toevallig ook nog wel wat Vlamingen wonen, zoals Haren, Neder-Over-Heembeek en Evere is er al helemaal geen interesse vanuit Brusselse politieke hoek. Binnen Vlaanderen zijn eigenlijk enkel de gemeente
Diegem en de gemeente Steenokkerzeel echt zwaar gehinderd. Maar juist in die gemeenten met de zwaartste hinder, hoort men het minste protest. Ook hier zou een beetje meer solidariteit van ondermeer Zaventem welkom zijn. Het
principe van solidariteit is volkomen in het spreidingsplan opgenomen. Meer dan welke andere motivering heeft voor mij deze solidariteit en het rechtvaardigheidsbeginsel steeds meegespeeld om keihard de belangen van de zwaktsten te verdedigen. Ik hoop dat men deze lijn gewoon voortzet. Laat ook hier aub niet het egoĂŻsme overheersen.

Bert