ENIGE AFWIJKING: TE VEEL NACHTVLUCHTEN VOOR DIEGEM
ONDANKS UITZONDERLIJKE WIND

ZAVENTEM – Het veelbesproken spreidingsplan voor de vluchten vanop Zaventem wordt gerespecteerd, ondanks langdurige periodes met een nadelige wind. Dat blijkt uit een nota van de federale regering. Alleen de zone Diegem kreeg meer (nacht)vluchten te verduren dan vooropgesteld.

HET spreidingsplan van minister van Mobiliteit Bert Anciaux (Spirit) ging in twee etappes in, op 22 maart en op 17 april. Uit de vluchtstatistieken voor 22 maart tot 22 juni blijkt dat het plan zijn doelstellingen nagenoeg waarmaakt. De ongunstige wind weegt minder sterk in de cijfers dan na de eerste weken van het spreiding werd gevreesd. Toen leidde een lange periode met noordenwind voor een manke toepassing.

In de regeringsnota staat dat ‘s nachts de zones 4 (Erps-Kwerps) en 5 (Steenokkerzeel) iets minder vluchten kregen dan het plan bepaalde. De zones 1 (Diegem) en 3 (Sterrebeek ) krijgen iets meer. Overdag krijgen de zones 3 (Sterrebeek), 4 (Erps-Kwerps) en 6 (Zonnebos-Perk) meer.

De luchthavenexploitant Biac heeft ook de ,,gewogen » vluchtverdeling becijferd, die extra hindergewicht toekent aan vluchten ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend. In dat plaatje blijkt dat zone 1 tot 34,3 procent van de geluidshinder kreeg, meer dan de 29 procent vooropgesteld in het plan.

De zones 3, 4 en 5 zitten nagenoeg op hun beloofde percentage. Zone 6 blijft onder haar quotum, zone 2 (Zaventem) blijft met 0,5 procent nog een eind van de haar toegekende 2 procent.

In zone 1 is het nachtelijk aandeel bijna de helft groter dan gepland. Dat bevestigt de klachten uit Diegem, Haren en de Noordrand, die volhouden dat er nog altijd geen volwaardige spreiding is. De regeringsnota stelt expliciet dat de verzuchting uit de Oostrand, namelijk dat de concentratie zich naar daar verplaatst heeft, niet opgaat.

Er werd voor 28 mei bij zes op de tien vluchten afgeweken van het preferentieel startbaangebruik. Dat is toe te schrijven aan de toen uitzonderlijk aanhoudende noordenwind. Na 28 mei was dat maar voor een op de vijf vluchten het geval. Toen werden minder strenge windnormen voor het gebruik van de startbanen van kracht en werd het hele plan meteen stabieler. Het per week wisselende baangebruik op zaterdag werd volgehouden.

Acht actiegroepen uit Brussel en de ruime Oostrand lieten gisteren weten dat ze beroep aantekenen tegen de milieuvergunning die de deputatie van Vlaams-Brabant afleverde aan Biac (DS 9 juli). Het gaat om dezelfde acht groepen die op 6 juni in Brussel betoogden tegen het spreidingsplan-Anciaux. Ze betreuren dat de deputatie Biac geen nieuwe beperkingen oplegt inzake lawaaihinder. Zij wijzen er ook op dat ondanks het protest tegen het spreidingsplan de regels ervan in de vergunning overgenomen worden. De aftredende Brussels minister van Milieu Didier Gosuin (MR) zal eveneens bezwaar indienen, desnoods bij de Raad van State.

© 2004 Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV