Dun plafond op nachtvluchten

LEUVEN – De bestendige deputatie van Vlaams-Brabant heeft het aantal nachtvluchten op Zaventem beperkt tot 25.000 per jaar. Maar dat is een erg dun plafond geworden. Als een expansie van het koeriersbedrijf DHL dat vereist, kan deze beperking herbekeken worden. De omwonenden reageren verbijsterd.

Tom Ysebaert

DE bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft een nieuwe milieuvergunning toegekend aan Biac, de exploitant van de luchthaven van Zaventem. Het plafond van 25.000 nachtvluchten per jaar uit de vorige vergunning blijft behouden. Maar afhankelijk van de onderhandelingen tussen de federale regering en het koeriersbedrijf DHL over een groei op Zaventem, zal de deputatie deze beperking opnieuw in overweging nemen. Ook de resultaten van een milieueffectenrapport dat Biac moet opstellen, kunnen de voorwaarden doen bijsturen. De vergunning geldt voor de volledige periode van twintig jaar.

Het maximaal toegelaten geluid per nachtvlucht en het totale geluidsvolume uit de vorige vergunning blijven behouden. Biac moet wel binnen de zes maanden een studie maken over hoe het nachtelijk vliegtuiglawaai verder verminderd kan worden. Voor de dag gelden geen beperkingen, maar de luchthavenexploitant moet ook hiervoor de afname van de geluidshinder bestuderen.

De principes van de spreiding zoals die in het federale plan-Anciaux staan, zijn overgenomen, de vorige geluidsnorm van 90 decibel is vervallen. Om beter te spreiden wordt aan Biac opgelegd binnen de drie jaar te investeren in een taxiweg langs startbaan 25L en in automatische landingssystemen zodat er in meer richtingen opgestegen en geland kan worden, ook van over Brussel.

De Actie Noordrand reageert met verbijstering op deze milieuvergunning. ,,Een flexibel plafond, dat is op het lijf geschreven van DHL en van minister Vande Lanotte (die bevoegd is voor Biac, red.) », zegt Marc Goethals. ,,Dit is de omgekeerde wereld. In plaats van de hinder te beperken, past men de vergunning aan het gewenste aantal vluchten aan. De onophoudelijke klachten, de 6.000 bezwaarschriften, de 215 doden per jaar die aan de nachtvluchten te wijten zijn, dat wordt van tafel geveegd. »

Ook Luc Caluwaerts van Sterrebeek 2000 uit de Oostrand is niet enthousiast. ,,Wij pleiten voor een afbouw, in eerste instantie tot 21.000 nachtvluchten. Als dat er niet inzit, gaan ook wij zeker in beroep. » Het is de Vlaamse regering die in beroep het laatste woord heeft.

De gedeputeerde voor Milieu, Jean-Pol Olbrechts (CD&V), ontkent dat er een achterpoortje opengelaten wordt. ,,We kunnen het plafond optrekken maar ook doen zakken als er geen akkoord met DHL uit de bus zou komen. Wij hebben gezocht naar een compromis tussen ecologie en economie. Met de bezwaarschriften is wel rekening gehouden. Zo zijn extra maatregelen voor de aanpak van grondlawaai en de investeringen voor spreiding erin gekomen. »

De deputatie stemde verdeeld over deze beslissing. De VLD en de SP.A waren voor, CD&V wilde meer beperkingen opleggen.