Landing aan de Beurs van de slachtoffers luchtverkeer Zaventem

Op deze mooie zondagochtend is het grote drukte aan de beurs van Brussel. Slachtoffers uit Brussel en Brabant zijn samengekomen om voor de verkiezingen een duidelijk signaal te geven betreffende de hinder van het luchtgverkeer uit Zotventem.

Het was lang geleden dat zowel Franstaligen als Nederlandstaligen, samen zo’n 7000 man, een betoging hielden. Ze kwamen op tegen nachtvluchten en het rampzalig beheer van de luchthavenproblematiek.

Politie heeft de Anspachlaan moeten afsluiten door de overvloed aan manifestanten. De slogan bij uitstek luidde : « Trop is teveel ».

De 8 verenigingen eisten :

-* stop nachtvluchten
-* stop spreidingsplan
-* stop toename hinder

Politici waren in grote getale aanwezig en hadden begrepen dat zij in dit geval slechts na de verkiezingen het woord kregen.