België heeft geen crisisplan voor vliegtuigkapingen

Er bestaat in BelgiĂ« geen crisisplan voor vliegtuigkapingen. Nochtans zijn de bevoegde ministers al sinds 1937 verplicht zo’n plan uit te werken. Dat schrijven de vijf procureurs-generaal van ons land en de federale procureur aan de bevoegde ministers. Twee gijzelingssimulaties die na 11 september 2001 plaatsvonden, toonden aan dat een crisisplan absoluut noodzakelijk is. In afwachting werken de procureurs-generaal zelf aan een rondzendbrief over de aanpak van gijzelingen.

De procureurs-generaal wijzen er in een nota op dat het de taak is van de ministers belast met het bestuur van de luchtvaart, Justitie en Binnenlandse Zaken, een crisisplan uit te werken voor vliegtuigkapingen, luchtvaartongevallen en bomdreigingen gericht tegen de luchthaveninfrastructuur. Een wet van 1937 en een van 1999 verplicht hen daartoe, maar tot dusver maakten de bevoegde ministers, Johan Vande Lanotte (sp.a), Laurette Onkelinx (PS) en Patrick Dewael (VLD), er geen werk van. Ook de aanslagen in New York leidden niet tot het opstellen van zo’n crisisplan.

Het enige werkinstrument dat bestaat, is een rondzendbrief van de procureurs-generaal uit 1997. Die is achterhaald. Dat bleek in het najaar van 2002 en 2003 toen twee gijzelingssimulaties plaatsvonden.

Eerder deze week waarschuwde de douanetopman Noël Colpin dat door gebrek aan manschappen en middelen terroristische groepen via de Noordzee, met postpaketten en per trein ongecontroleerd materiaal voor terroristische acties België kunnen binnensmokkelen.

Ook de federale procureur en de procureurs-generaal vragen de onmiddellijke aanwerving van extra manschappen. ‘Zonder belangrijke uitbreiding van het aantal speurders is het onmogelijk gelijke tred te houden met de opgang van het extremistische en terroristische gedachtengoed in onze maatschappij. Zonder versterking krijgen terroristische groeperingen hier verder voet aan de grond en kunnen ze ons land als uitvalsbasis voor terroristische activiteiten gebruiken’, staat in het jaarverslag van het federale parket.

Onkelinx kwam op de superministerraad over Veiligheid en Justitie, eind maart, gedeeltelijk tegemoet aan die eis. Gespreid over twee jaar komen er 57 mensen bij vanaf 2005.

Gwen Declerck
© 2004 Uitgeversbedrijf Tijd NV