Anciaux heeft wel oor naar vliegtuiglawaai

Het ziet er naar uit dat de lawaaihinder van vliegtuigen boven Oud- Heverlee zal verminderen. ,,We hadden op het kabinet van Anciaux een constructief gesprek », zegt Marc Lernout. ,,Het kabinet wil onze eisen ernstig bestuderen omdat ze realistisch zijn en niemand anders er last van heeft. »

De vliegtuigen die Oud-Heverlee over zich heen krijgt, komen van de nieuwe corridor die in april is in gebruik genomen. Daardoor komen de vliegtuigen dichter bij de woonkernen van Korbeek-Dijle, Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert. Vroeger volgden de vliegtuigen de corridor boven de Dijlevallei waar geen huizen staan. Door het spreidingsplan draaien de vliegtuigen een tweede keer boven de drie dorpskernen om naar het oosten te vliegen.

Vroeger volgden ze langer de Dijlevallei tot ze voldoende hoogte hadden en in de open ruimte tussen Sint-Joris-Weert en Sint-Agatha-Rode hun bocht namen. Als de vliegtuigen dat opnieuw doen, draaien ze hoger en is de lawaaihinder geringer. Omdat door deze aanpassingen geen andere woonzones bedreigd worden en ze technisch haalbaar zijn, maakt het voorstel een grote kans. ,,Het is een oplossing waar niemand anders last van heeft », zegt Marc Lernout.

(ERO)

© 2004 Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV