réponse de Groen!

Standpunt Groen! inzake tien-puntenprogramma Bxl-Air Libre-Bsl

1. Naar een passagiersluchthaven.

Akkoord. De Nationale Luchthaven van Zaventem zou zich beter concentreren op het passagiersvervoer.

2. Voorrang aan Europese “point to point” bestemmingen met een minimumafstand van 600 km.

Akkoord. Groen! heeft in het Vlaams parlement een resolutievoorstel ingediend om alle vluchten onder de 500 km te ontraden, maar deze resolutie werd door alle andere partijen weggestemd.

3. Sluiting van de luchthaven tussen 23u. en 07u.

Akkoord. Groen! pleit voor een afname van het aantal nachtvluchten. In ieder geval mag aan de huidige maximumnorm van 25.000 nachtvluchten niet geraakt worden, tenzij om die te verlagen. In het Europees Parlement ijvert de Europese groene fractie voor een verbod op nachtvluchten in de EU.

4. Degelijke, snelle verbinding met het TGV-treinstation van Brussel-Zuid, uitgerust met check-in en afhandeling bagage.

Groen! pleit er voor om de luchthaven van Zaventem rechtstreeks op het TGV-net aan te sluiten. Daarnaast moet het mogelijk zijn om in andere TGV-stations, zoals Antwerpen, Luik, e.d.m., rechtstreeks in te checken en bagage af te handelen.

5. Verbod van luchtverkeer over dichtbevolkte gebieden op minder dan 2.000 meter hoogte.

Elk gebied rondom de luchthaven van Zaventem is dichtbevolkt, het ene wat meer dan het andere, maar overal zijn er aaneensluitende woonkernen. Het is fundamenteel onrechtvaardig om sommige gebieden totaal vrij te stellen van de overlast en andere gebieden op te zadelen met alle hinder. Groen! pleit daarom voor een echt evenwichtige spreiding van alle vluchten over alle technisch mogelijke routes, gekoppeld aan een afname van het aantal nachtvluchten en een plafonnering van de dagvluchten.

6. Een beleid opstellen van ruimtelijke ordening zodat vliegcorridors hersteld worden

Dit zou ideaal zijn, maar is op de korte termijn niet realistisch. Dit impliceert namelijk dat ganse woonwijken en dorpskernen onteigend zouden moeten worden. De ruimtelijke ordening is in het verleden zo slecht aangepakt dat er geen dunbevolkt gebied rondom de luchthaven meer bestaat. Groen! pleit er daarom voor om het probleem aan de bron aan te pakken: minder nachtvluchten en een plafonnering van de dagvluchten.

7. Verschuiven van startdrempels en verhogen van de stijghoek

Binnen de technisch haalbare en veiligheidsgrenzen moeten alle maatregelen genomen worden om de geluidsoverlast van het vliegverkeer zo veel mogelijk te beperken. Opstijgprocedures horen daar ook bij.

8. Aanpassen van exploitatievergunning van BIAC alvorens de overheidsaandelen in privé-handen over te dragen.

Akkoord.

9. Oprichting van een onafhankelijk organisme dat toeziet op de juiste toepassing van routes en procedures.

Akkoord.

10. Verhogen van de stijg- en landingsrechten

Groen! is steeds van het principe geweest dat de vervuiler betaalt. In dit geval dus diegene die geluidsoverlast veroorzaakt.

Voor meer info over het standpunt van Groen! inzake de geluidshinder van de Nationale Luchthaven te Zaventem:
Eloi Glorieux, Vlaams volksvertegenwoordiger

0475-98.20.93

eloi.glorieux@groen.be