Het standpunt nachtvluchten

Bewonersgroepen rond de luchthaven in Zaventem protesteren tegen vliegtuiglawaai. Minister Anciaux spreidt de last, terwijl koerierbedrijf DHL meer (nacht)vluchten wil. We vroegen de vijf grote partijen hoe zij de toekomst van de luchthaven zien.

door Bart CLAES

Eric Van Rompuy (CD&V-N-VA): ,,De ontwikkeling van de luchthaven is van groot belang voor de tewerkstelling in de regio en mag niet worden afgeremd. Een evenwichtig spreidingsplan vormt de basisvoorwaarden om een maximaal draagvlak te creëren bij de bevolking voor deze uitbreiding. Het dossier wordt echter vergiftigd door partijpolitieke ingrepen van de Franstaligen, die alle last willen doorschuiven naar de Vlaamse gemeenten. »

Bert Cornelis (VLD-Vivant): ,,De VLD wil dat de luchthaven van Zaventem een bevoegdheid van Vlaanderen wordt, zodat er plannen kunnen gemaakt worden om de luchthaven efficiënter te maken. Het gegeven van de nachtvluchten is een zoeken naar evenwichten tussen economie en ecologie, zowel met vrijwaring van de tewerkstelling als de nachtrust van de omwonenden. »

Frank Vandenbroucke (SP.A/Spirit): ,,De luchthaven zorgt voor economische welvaart maar ook voor lawaai- en milieulast. De last moet eerlijk verdeeld worden en daarom steunen we het spreidingsplan. Met een verstandig beleid kan de economie rond de luchthaven verder ontwikkelen zonder toenemende last. De regeringsbeslissing om de luchthaven beter met het spoor te verbinden, is daarom belangrijk. Ook internationaal snelvervoer van vracht per trein moet uitgebouwd worden. »

Joris Van Hauthem (Vlaams Blok): ,,We hebben ons steeds verzet tegen de concentratiepolitiek van Durant en co. Er moet eindelijk een eerlijk spreidingsplan komen voor alle vluchten, waarbij dus ook Brussel een deel van de lasten op zich neemt. Alleen een maximale spreiding van de hinder kan leiden tot een verzoening tussen economie en ecologie. Het is omwille van de tewerkstelling wenselijk dat DHL in Zaventem blijft, mits duidelijke afspraken over bijkomende geluidsinspanningen. »

Vincent Mertens (Groen!): ,,De luchthaven moet zich, zoals elke industriële activiteit, ontwikkelen binnen de grenzen van het ecologische draagvlak. Die grens wordt momenteel overduidelijk overschreden. Daarom stelt Groen! dat er geen sprake kan zijn van een toename van het aantal nachtvluchten. Integendeel, aan het plafond van 25.000 nachtvluchten mag niet geraakt worden, tenzij om het te verminderen. »

© 2004 Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV