Inwoners Brussels Gewest vrezen aanvliegroute landingsbaan Zaventem boven hun hoofden

De vereniging Bruxelles-Air Libre-Brussel klaagt het wraakroepend project aan dat erin bestaat intensieve landingen op te leggen van west naar oost door het centrum van het Brussels Gewest. Bij Minister Anciaux bestaat het project om Ă©Ă©n van de banen 07 van infrastructuur te voorzien om als landingsbaan over Brussel gebruikt te worden. Is het nodig eraan te herinneren dat 89 % van alle dagvertrekken uit Zaventem sinds jaar en dag voor rekening van het Brussels Gewest zijn, en dat sedert een jaar sommige dichtbevolkte delen van het Brussels Gewest intensief nachtelijk luchtverkeer opgedrongen kregen.kaart 1kaart 2

Deze route zou om de minuut vanuit het pajottenland vliegtuigen leiden over Sint-Agatha-Berchem, Koekelberg, Molenbeek, Brussel-Stad, Schaarbeek, Evere, Sint-Stevens-Woluwe, Diegem, en Zaventem-dorp. Zoals bij landingen het geval is, verloopt dit in een haarscherpe rechte lijn, vanop 15 kilometer met een geleidelijke daling tot 200 meter hoogte. Dit geeft een super-geconcentreerde geluidshinder en een pollutie gelijk aan de luchtvervuiling van het dagelijks verkeer in heel het gewest, maar dan over Ă©Ă©n gebundelde strook.

Opvallend is dat men geen andere manier zou kunnen bedenken om méér mensen aan overlast, aan verontreiniging,
en aan de risico’s van een crash bloot te stellen (zie kaart 1).

En indien men de banen 07L en 07R parallel trekt om, zoals BIAC dit wenst om simultane landingen uit het westen te leiden, dan kunnen vliegtuigen gezellig in scheervlucht donderen over het De BrouckĂšreplein, de gemeente Sint Joost, Schaarbeek, het Meiserplein, en het Koninklijk domein van Laken alvorens in Zaventem te landen (zie kaart 2).

Terwijl het credo van de Minister van Mobiliteit kost wat kost een maximale spreiding is, wenst hij nu tientallen miljoenen [[Volgens een eerste raming zou dit tussen 40 en 61 miljoen Euro bedragen, ten laste van de Federale Regering, BIAC, en Belgocontrol.
]] te investeren om landingen netjes op een geconcentreerde lijn dwars over het centrum van het Brussels Gewest te sturen !

Natuurlijk zal de Minister naar buiten komen met beloftes van een beperkt gebruik voor deze nieuwe landingsroute. Air Libre gelooft niet dat deze hoge investeringen voor uitzonderlijk gebruik toegewezen zullen worden. EĂ©n maal het gereedschap afgewerkt, zullen de reglementen aangepast worden om intensief gebruik te ontwikkelen en de investeringsgelden te laten opbrengen.

De vereniging heeft alle instanties op de hoogte gebracht van het naderende gevaar. De leden van de vereniging zijn sinds lange jaren slachtoffer van de onbezonnen luchthaven-expansie van de laatste 15 jaar. De Brusselse Regering, de parlementariërs uit het Gewest, en alle 19 burgemeesters werd gevraagd om dit project met klem te veroordelen en bij hun partijen te bemiddelen zodat de federale ministers zich verzetten tegen een project dat de leefbaarheid van de regio volledig zou ondermijnen.

Bruxelles Air Libre Brussel wijst op haar “Tien-Punten-Plan voor een Duurzame Toekomst van de Luchthaven van Zaventem”, dat onlangs bekendgemaakt werd. Volgens dit plan wordt vermeden om dichtbevolkt gebied te overvliegen op minder dan 2000 meter hoogte, en worden luchtcorridors voorzien in weinig bevolkt gebied waarvan de inwoners vergoed worden om verhuis of isolatie mogelijk te maken.

Het prijskaartje zal niet mals zijn. Maar het is slechts tegen deze prijs, in combinatie met een specialisatie naar passagiersvervoer, dat deze luchthaven nog enige toekomst heeft. Dit zijn de voorwaarden voor een behoud van de luchthaven op minder dan twee kilometer van een stad met Ă©Ă©n miljoen inwoners.
De echte ondergravers van deze luchthaven zijn de blinde investeerders en de voorstanders van een expansie. Zij, die zorgen voor een maximale spreiding, dragen bij tot een toename van de hinder en een toename van het aantal slachtoffers. Wat op termijn tot de sluiting van de luchthaven zal leiden.
Zeg dat wij het gezegd hebben.