DHL houdt bonden in ongewisse

BRUSSEL De directie van DHL heeft gisteren tijdens een bijeenkomst van de ondernemingsraad geen heldere informatie gegeven over het lot van de activiteiten in Zaventem.

De vakbonden hadden een lijst van zestien vragen voorbereid, waarop ze tijdens de vergadering van de ondernemingsraad een antwoord hoopten te krijgen. De meeste vragen gingen over de toekomst van de DHL-hub op Zaventem. Maar de directie beperkte zich tot een vooraf geprepareerde tekst waarin niets nieuws werd meegedeeld.

Het transportbedrijf wil naar eigen zeggen de activiteiten hier te lande graag uitbreiden. Dat zou voor duizenden extra banen kunnen zorgen. Maar DHL stoot dan wel op reglementen over het maximaal aantal toegelaten nachtvluchten. Recentelijk bleek dat de luchthaven van Leipzig op 70,8 miljoen euro Europese steun kan rekenen als DHL daar zijn logistieke centrum bouwt.

Bij het personeel is daarover onrust ontstaan. Het had gehoopt gisteren meer duidelijkheid van de directie te krijgen Maar op de vraag of en met welk doel DHL in Leipzig aan het bouwen is, kwam geen eenduidig antwoord. Evenmin werd duidelijkheid geschapen over het aantal banen dat na een eventuele verhuizing in Zaventem behouden kan blijven.

De directie wil tot september het stilzwijgen bewaren. Dan moet de regering immers laten weten of DHL op Zaventem kan uitbreiden, en die gesprekken moeten in alle sereniteit verlopen.

Wel bleek dat een verhuizing van DHL er op korte termijn niet inzit. Zelfs als het bedrijf zou besluiten zijn logistieke hub naar Leipzig of elders te verhuizen, zou het drie jaar kosten om alle infrastructuur te bouwen. In de tussentijd zou DHL in Zaventem kunnen blijven rekenen op een groei van 5 tot 6 procent. (rmg)

© 2004 Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV