De Minister van Mobiliteit overtreedt de wet
Geen reactie Federale Regering

Superboetes hier, superboetes daar. Wat betreft vliegtuigen die de verboden zone (KB van 1954) in Laken doorkruisen heeft de Minister nooit enige instructie gegeven aan BIAC om deze te verbaliseren. Sterker nog : Air Libre Brussel stelt vast dat de Minister twee nieuwe officiĂ«le vliegroutes [[“DENUT” en “HELEN”]] dwars over deze zone ingevoerd heeft zonder dat er enige opschortende voorwaarde voor dit KB bestaat. De afgebakende perimeter van 1,5 km rond het koninklijk paleis heeft tot doel de hoogste functie van onze parlementaire democratie te beschermen.

Volgens vice-premier Louis Michel (MR) is de slaap van de Brusselaars geen regeringscrisis waard, en moeten de burgers zelf bij de Raad van State aankloppen om door de Mobiliteitsminister ingevoerde betwistbare routes aan te vechten. Moeten burgers van dit land zelf duizenden euros uitgeven om de wet te laten eerbiedigen en illegale routes te doen intrekken ? Is het niet eerder aan de Minister zelf om zijn verordeningen aan de Raad van State voor te leggen alvorens deze te publiceren ? Leggen ministers dan niet de eed af om de wetten van het Belgische volk te eerbiedigen ? Wat blijft van deze Rechtstaat over indien de regering willens en wetens Ă©Ă©n van haar leden toelaat de wet te overtreden ?

Wat als de hoogste rechterlijke macht van dit land de regering verplichtte om de wet te laten verbiedigen ? Zou de regering dan niet, zoals onlangs in WalloniĂ« (luchthaven Charleroi) gebeurde, het Koninklijk Besluit eenvoudigweg schrappen ? Een KB dat zowel overdag als ‘s nachts alle vliegverkeer in desbetreffende zone verbiedt en bijgevolg ook alle luchtverkeer over de dichtbevolkte wijken die erachter liggen (Laken, Jette, Ganshoren, en Sint-Agatha-Berchem).

Dit Koninklijk Besluit is geenszins verouderd, en zelfs als de republikeinse dromen van Minister Anciaux werkelijkheid worden, dan nog zou het presidium van de Republiek op dezelfde manier beschermd zijn. Met de huidige terroristische dreigingen tegen symboliche lokaties in het Westen is het van belang de veiligheidsmaatregelen te verhogen, en niet af te zwakken. De zetel van de NATO, het Europees Parlement, het vernieuwde Berlaymont-gebouw, de zetel van de Ministerraad, en die van de West-Europese Defensie vormen ideale doelwitten. Bij elke topvergadering wordt het verkeer naar deze zones omgeleid en is de stad bezet gebied…….. terwijl er uit Zaventem vertrekkende vliegtuigen met honderd ton kerozine vrolijk op lage hoogte over dezelfde gebouwen scheren !

Air Libre stelt vast dat de handelingen van Minister Anciaux aanleiding zijn voor veel sterke uitspraken : MR-voorzitter Duquesne verzekerde dat geen enkele nieuwe vliegroute ingang zou vinden op bewuste 18 maart, Brusselse Minister Gosuin beloofde elke nieuwe route zonder voorafgaand reëel geluidskadaster tegen te houden, en Vice-Eerste Minister Onkelinx dreigde voor minder om het onstlag van Minister Anciaux te eisen. Wij hebben gezien wat hiervan geworden is.

In werkelijkheid verkrampt de regering bij de gedachte dat Minister Anciaux martelaar wordt, en hierdoor een verpletterende overwinning aou behalen op de komende regionale verkiezingen. Air Libre vraagt de regering zich te herpakken.

Meer nog dan het rampzalig beleid van het luchtverkeer in Zaventem ligt het vertrouwen van de burger in onze democratische instellingen ter sprake. Zowel Franstalige als Nederlandstalige Brusselaars hebben verbazend veel geduld en neigen niet naar burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar aan alle geduld komt een einde. Dit heeft men reeds in het verleden kunnen vaststellen inzake de geplande verbrandingsoven van Drogenbos.

Tienduizenden inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen niet zomaar aanvaarden om het gebrekkig beleid van de overheid met hun slaap en gezondheid te betalen. Het is niet omdat deze overheid de fout begaan heeft om agrarisch gebied in Vlaams Brabant te laten bebouwen [[“Een en ander is niet zo simpel. Er zijn nu inderdaad meer mensen die klagen over het lawaai. Dat komt omdat Vlaanderen de stommiteit begaan heeft om de laatste 20 jaar rond de luchthaven te laten bouwen zonder in corridors te voorzien.” (Jos Bex – SPa – Vlaams Parlement)]], dat men vandaag dan maar meer luchtverkeer over Ă©Ă©n miljoen inwoners kan sturen, zogezegd in de naam van de solidariteit ? Welke solidariteit ? Dat van de schending van de mensenrechten ?