Meer dan 6.000 bezwaren tegen milieu-aanvraag Biac

Bij de gemeenten Zaventem, Steenokkerzeel, Machelen en Kortenberg zijn meer dan 6.000 bezwaarschriften of petities binnengelopen in het kader van het openbaar onderzoek voor de nieuwe milieu-aanvraag van luchthavenuitbater Biac. De bezwaarschriften worden overgemaakt aan de provincie Vlaams-Brabant.

Het gros van de zesduizend handtekeningen en individuele
bezwaarschriften komt uit de oostrand en noordrand rond Brussel. Uit de betrokken gemeenten kwamen minder reacties binnen. De meeste mensen maakten gebruik van typebrieven die actiegroepen uit de noord- en oostrand hadden opgesteld. Inhoudelijk keerden dezelfde bezwaren vaak
terug. Zo wordt een milieueffectenrapport geëist en ook de eis voor een proefdraaiplaats en een beperking van het aantal nachtvluchten tot 25.000 vluchten per jaar, duiken in alle gemeenten op. Een ander vaak terugkerend bezwaar is de lange duur (20 jaar) van de nieuwe milieuvergunning.

Eind januari diende BIAC een aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning in bij de provincie Vlaams-Brabant. De huidige vergunning loopt tot 1 februari 2005. Tegen ten laatste midden mei spreekt de deputatie zich uit over de milieuvergunning. Ze kan wel twee maanden uitstel vragen.