Anciaux van geen kwaad bewust bij sturen brief vliegtuiglawaai


BRUSSEL – Federaal minister van Mobiliteit Bert Anciaux laat onderzoeken of hij bij het sturen van een brief naar de Nederlandstalige inwoners van Laken en Neder-over-Heembeek een overtreding heeft begaan. Anciaux is zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. Als het om een overtreding gaat, wil hij nagaan hoe een en ander nog kan worden rechtgezet.

In de brief wil de minister de inwoners ervan overtuigen dat hij in het dossier van de nachtvluchten het beste met hen voorheeft. Op elke brief staan naast de naam van de geadresseerde, ook de voornamen vermeld. Anciaux haalde de gegevens daarvoor uit de kiezerslijsten van de federale verkiezingen van 18 mei 2003, aldus deze krant.
Daardoor zou de minister zondigen tegen het finaliteitsbeginsel in de privacywet. Dat stelt dat gegevens enkel mogen worden gebruikt voor de specifieke doeleiden waarvoor ze werden verzameld, dus voor de verkiezingen van vorig jaar.

« Ik wist echt niet dat dit niet mocht. Het laatste dat ik wil doen is een inbreuk plegen op een of andere wetgeving », reageert Anciaux, die laat onderzoeken of er effectief iets niet in de haak is. Indien het verhaal klopt, moet worden nagegaan of de zaak nog kan worden rechtgezet. « Zoniet zal ik nederig een sanctie ondergaan », aldus de Spirit-bewindsman.

Daarnaast blijkt ook dat de brief niet werd voorgelegd aan de commissie Verkiezingsuitgaven van Kamer en Senaat, terwijl dat normaal gezien wel moet gebeuren. Ook hier is Anciaux zich van geen kwaad bewust. « Ik ging ervan uit dat een minister gerichte informatie uit zijn bevoegdheid mocht geven aan een beperkte doelgroep », aldus nog de minister.