Lage uitkeringen vormen hoge prioriteit

De regering-Verhofstadt heeft de vaste wil om dit weekend op de nieuwe superministerraad in Raversijde haar hervonden eenheid ten toon te spreiden. Zelfs het aanhoudende gerommel over het vliegtuiglawaai overstemt de constructieve sfeer nauwelijks. Was de eerste bijeenkomst in Gembloers hoofdzakelijk blauw getint, dan krijgt vooral rood nu de kans om zijn waarde in de coalitie te bewijzen, met de discussie over de verhoging van de sociale uitkeringen op kop.

In De Morgen van afgelopen weekend hamerde PS-voorzitter nog eens op zijn prioriteit voor de superministerraad in Raversijde. « Er is afgesproken dat er iets gedaan zou worden voor de laagste inkomens en de uitkeringen, en dat moet gehonoreerd worden », zei Di Rupo. Om onder meer die eis hard te maken plannen de vakbonden dit weekend een betoging in het kustplaatsje waar de regering vergadert. PS en vakbonden willen de uitkeringen vastkoppelen aan de stijging van de welvaart. Of paars zo ver wil gaan, valt af te wachten.

Het kernkabinet bakende gisterochtend de ruime agenda af voor de superministerraad, die in het teken staat van levenskwaliteit en duurzame ontwikkeling. Acht domeinen werden afgebakend: milieu en Kyoto, verkeersveiligheid en mobiliteit, sociale zekerheid en sociale uitsluiting, senioren en pensioenen, gezin en familie, gezondheid en werkomgeving, grootstedenbeleid en tot slot sociale economie. De administratieve vereenvoudiging moet net als in Gembloers als rode draad door de besprekingen lopen.

Alle socialistische ministers hebben hun ijzers in het vuur liggen voor dit weekend. De uitkeringen worden een zaak voor Rudy Demotte (PS, Sociale Zaken) en Frank Vandenbroucke (SP.A, Pensioenen). Een van de ministers en vedette in Raversijde wordt minister van Leefmilieu Freya Van den Bossche (SP.A). Van haar worden nieuwe concrete maatregelen verwacht om de Kyoto-norm te halen. Gastheer Johan Vande Lanotte (SP.A) zet vooral in op zijn Diabolo-spoorplan en het dynamiseren van het Gewestelijk Expresnet. Bert Anciaux (Spirit) wil zijn beloofde 12.000 jobs in de sociale economie realiseren. Als verkeersminister gaat hij onder meer voor een veralgemeende zone 30-regeling rond scholen. Staatssecretaris Kathleen Van Brempt (SP.A) hoopt een betere regeling voor arbeidsongevallen en een uitbreiding van het ouderschapsverlof rond te krijgen.

De enige rimpel in de kalme paarse vijver komt alweer van het vliegtuiglawaai. De Raad van State dreigt het aangepaste spreidingsplan van minister Anciaux voor de tweede maal te schorsen, op vraag van bewoners uit de oostrand van Brussel. De auditeur vroeg alvast om die schorsing, uit veiligheidsoverwegingen. Anciaux reageert gepikeerd. Hij overweegt nu om de strengste internationale windnormen voor het vliegen vanaf Zaventem in te voeren. Dat zorgt evenwel opnieuw voor spanning met de Franstalige coalitiepartners, die elke geringe aanpassing aan het plan-Anciaux met argusogen volgen. Het kernkabinet richtte opnieuw een werkgroep op om de gevolgen van de nieuwe windnormen te bestuderen. (BE)

Nieuwe superministerraad in Raversijde zal vooral rood kleuren