Brussel voert geluidsnormen weer in

Minister van Leefmilieu Gosuin eist geluidskadaster en overleg met Anciaux

Het Brussels Gewest voer de geluidsnormen voor het luchtverkeer boven zijn grondgebied opnieuw in. De Brusselse minister van Leefmilieu Didier Gosuin (FDF-MR) trekt de schorsing van het vroegere arrest in omdat hij naar eigen zeggen niet voldoende geĂŻnformeerd werd door de federale overheid. Bovendien bestaat er nog steeds geen geluidskadaster. Vliegtuigmaatschappijen die de strenge Brusselse normen overtreden, zullen beboet worden.

Het Brusselse besluit legt maximale geluidsnormen op, rekening houdend met de intensiteit en de duur van het geluid en het aantal overvliegende vliegtuigen. De gewestelijke normen traden in 2000 in werking nadat vijf luchtvaartmaatschappijen waaronder Sabena, Sobelair en DHL tevergeefs beroep hadden aangetekend bij de Raad van State. In augustus 2002 stemde het Brusselse Gewest ermee in om de toepassing van zijn geluidsnormen op te schorten. De federale regering werkte op dat moment immers een oplossing uit voor de lawaaihinder van het luchtverkeer, en Brussel ging samen met Vlaanderen op zoek naar gemeenschappelijke geluidsnormen.

,,Ik schorste dat arrest twee jaar geleden alleen om mijn goede wil te tonen », zegt Gosuin. ,,Maar nu merk ik dat ik er niets voor in ruil krijg. Het spreidingsplan ging maandagnacht in. En dat zonder dat er een geluidskadaster bestaat en zonder dat mijn diensten correcte informatie krijgen van de luchthavenuitbater Biac of Belgocontrol (dat het vliegverkeer van Zaventem controleert, nvdr.) » Volgens Gosuin heeft het Brussels Gewest al twaalf keer tevergeefs gegevens opgevraagd bij de luchthaveninstanties.

Bovendien vreest Gosuin dat het plan-Anciaux dat in theorie slechts voorlopig is uiteindelijk definitief zal worden. De Brusselse minister zegt immers dat hij nooit uitgenodigd werd door de federale minister van Mobiliteit Bert Anciaux (SP.A-Spirit).

Daarom zal Brussel nu opnieuw de eigen, strenge normen opnieuw opleggen. In de praktijk betekent dit dat het gewest niet kan worden overvlogen. ,,Wie de normen overtreedt, krijgt een fikse boete van enkele honderdduizenden euro’s », zegt Gosuin. ,,Afhankelijk van de ernst van de overtreding en de keren dat dit gebeurde, kan zo’n zelfs boete oplopen tot vijf miljoen euro. » Het zijn voorlopig nog de afgesproken Brusselse normen die weer geactiveerd worden, maar er loopt ook een studie om eventueel de normen van de Wereldgezondheidsorganisaite (WHO) in te voeren, en die zijn zelfs nog strenger dan die van het Brusselse Gewest.

De normen gaan onmiddellijk terug in, maar het bestraffen van overtreders neemt nog een hele tijd in beslag. ,,Dat duurt vijf tot zes maanden. Eerst krijgt de vliegtuigmaatschappij een verwittiging, dan een sanctie. Maar voor ze echt moeten betalen, krijgen ze nog de kans zich te verantwoorden. »

Gosuin zegt dat hij niet meer terugkomt op zijn standpunt vooraleer Anciaux een geluidskadaster voorlegt en overleg pleegt met de gewesten. De federale minister zei eerder al dat hij het kadaster binnenkort klaar zou hebben.