Zaventem is voor de hoogste bieder

Terwijl de minister van mobiliteit de aandacht trekt door regelmatig nieuwe routes aan te kondigen en weer af te schaffen, zou de luchthaven van Zaventem met de bijbehorende grond in buitenlandse handen over kunnen gaan. Ondertussen maakt niemand zich hier druk om !

Minister Vande Lanotte (SP.A) heeft de ING-bank opdracht gegeven om voor meer dan de helft van de 63,6% van de aandelen die de Federale Regering in BIAC bezit, een nieuwe eigenaar te zoeken. Bovendien mag de ING-bank de aandelen van een aantal privé aandeelhouders verkopen.

Uiteindelijk zou 70% van het kapitaal van BIAC op deze manier in handen van Ă©Ă©n privĂ© aandeelhouder kunnen komen! Toch doet de Staat of het slechts om gewone bedrijfsvoering gaat …

Alsof het van ondergeschikt belang is de meeste aandelen van een maatschappij die door zijn economische ontwikkeling de openbare veiligheid en de gezondheid van honderdduizenden mensen in de waagschaal stelt, in handen komen van de meest biedende.

En alsof het ook van ondergeschikt belang is dat een terrein zo groot als Schaarbeek in het centrum van het grootste knooppunt van wegen en spoorlijnen van dit land, gewoon wordt verkocht.

DE TIJD heeft de eerste kandidaten bekend gemaakt. Het zijn de Denen (Vliegveld van Kopenhagen), de Fransen (Vinci, het vliegveld van Grenoble), de Italianen (vliegveld van Rome) en de Australiërs (Macquaire). Tot nu toe hebben DHL, de luchthaven van Parijs en Schiphol in het openbaar geen belangstelling getoond.

Air Libre Brussel vraagt zich af welke garanties de staat vraagt voordat ze de controle over deze bijzondere federale infrastructuur uit handen geeft. Ze hebben immers al terreinen tegen een gunstiger prijs verkocht aan BIAC. Hoe zit het trouwens met de exploitatievergunning van dit bedrijf ?

De slachtoffers van de overlast van de luchthaven vragen zich overigens ook af of de Staat niet geneigd is om de wettelijke overlast te minimaliseren. De economische expansie van BIAC moet toch niet in het gedrang komen ? Bovendien zouden de aandelen die ze wil verkopen in waarde stijgen wat ten goede zou komen aan een evenwicht in het staatsbudget.

De burgers, die steeds meer last krijgen van overvliegende vliegtuigen, vragen zich ook af of de benodigde milieuvergunning alleen door de Vlaamse regering moet worden afgegeven. De geluidshinder van “Brussel Nationaal” overstijgt immers ruim de grenzen van het Vlaamse Gewest.

Wat dat betreft spreekt de milieuvergunningsaanvraag van BIAC voor de periode 2005/2025 boekdelen: er is geen grens meer aan het aantal nachtvluchten, het aantal globale vliegbewegingen is onbeperkt en er is geen enkel milieu-effectenrapport. Bovendien werd alleen de bewoners van Zaventem, Machelen, Kortenberg en Steenokkerzeel naar hun mening gevraagd.

Kortom, Brussel Air Libre vraagt of partijen en kandidaten zich bij de volgende regionale verkiezingen willen uitspreken over de omvorming van BIAC van een publieksrechtelijke maatschappij in een privĂ©-onderneming. Bovendien vraagt de vereniging of zij een standpunt willen innemen voor wat betreft het overgaan van zo’n belangrijke infrastructuur in handen van een privĂ© maatschappij die eventueel zelfs van buitenlandse origine is.