Waarom moet DHL Zaventem verlaten ?

DHL moet Zaventem verlaten omdat deze koerierfirma geen genoegen meer neemt duizenden mensen iedere nacht wakker te houden, maar vandaag de eis stelt het maximum van 25.000 nachtvluchten door de milieuvergunning toegestaan te overschrijden.

De toestand van menig buurtbewoner is nu reeds onhoudbaar. Men praat hier niet meer over « comfort », maar wel over het concentratievermogen, het werkvermogen, de gezondheid, en de normale ontplooiing van duizenden mensen en kinderen. Het recht op nachtrust is van vitaal belang voor ieder mens. Hem of haar dit ontnemen staat gelijk met foltering.

De plannen van DHL om meer nachtvluchten mag niet aanvaard worden door de stedelijke luchthaven van Zaventem. Indien deze firma haar Europese draaischijf verder in België wenst uit te bouwen, dan zal zij dat elders moeten doen dan op een stedelijke luchthaven die minder dan 2 km verwijderd is van een stad met meer dan één miljoen inwoners.

DHL, eigenlijk Deutsche Post en Lufthansa, weet heel goed dat zij niet welkom is in de meeste Europese luchthavens. Ze werd reeds geweigerd in Straatsburg, ze mag ‘s nachts niet meer vliegen vanuit Frankfurt en haar « hub » is ongewenst zowel in Parijs als in Amsterdam. En dat is de reden waarom zij zo hardnekkig vasthoudt aan Zaventem waar ze nog tal van voordelen heeft : de geografische ligging, het aantal courante vluchten binnen Europa, de nabijheid van de Europese instellingen en de NATO, de kwaliteit van de werkkracht… en het laxisme van haar bestuurders, die door hun onophoudelijk gelobby hen steeds gedienstig blijven.

DHL zwaait uiteraard met de bedreiging van een volledige delocalisatie en de ontslagen die daarmee gepaard gaan indien ze geen ‘carte blanche’ krijgt.Meer zelfs : de firma belooft 1000 nieuwe werknemers in dienst te nemen als de regering haar een vrijgeleide geeft.

Het dossier in bijlage toont aan dat de cijfers van DHL schommelen in functie van de omstandigheden. Ze verbergen dat het niet over voltijdse jobs gaat, dat zij het aantal directe en indirecte bijkomende jobs verdubbelen of verdrievoudigen, en dat zij in geen geval enige verbintenis inhouden, en dus zeker onder voorbehoud dienen gesteld.

DHL laat ons denken dat zij Zaventem volledig zal verlaten indien zij er ‘s nachts niet mag vliegen naar eigendunk en zonder belemmeringen. Is er iemand in dit land die werkelijk gelooft dat deze firma haar Belgische leiderspositie zomaar aan de concurrentie zal overlaten ?

Blijft de vraag over het reële jobverlies als DHL daadwerkelijk haar Europese « hub » delocaliseert.
Indien de regering een andere luchthaven vindt waar het mogelijk is om deze nachtelijke activiteit te behouden zonder duizenden burgers wakker te houden en eventueel met redelijke onteigeningen op kosten van DHL, dan gaan deze banen niet verloren voor België.

Vindt de regering geen gepaste locatie, dan zullen wij ons erbij moeten neerleggen DHL zijn Europese « hub » te zien verhuizen naar een andere luchthaven. Een luchthaven in een regio waar de werkloosheid zo hoog ligt dat de fysieke en mentale gezondheid van de omwonenden van secundair belang beschouwd wordt.

Wanneer dH Nollet, de vroegere secretaris-generaal van het ABVV, zei :  » Men kan niet alles doen in naam van de werkgelegenheid ”. Mensen die iedere nacht overvlogen worden door DHL hebben ook dagelijkse verplichtingen in een professionele werkomgeving. Ook zij lopen ook het risico hun baan te verliezen door veelvuldige afwezigheid of door productiviteitverlaging. De tabaksindustrie, asbestfabrikanten, aluminiumproducenten hebben ook hun activiteiten moeten stopzetten of verminderen omwille van de volksgezondheid. Ze verschaften nochtans veel arbeidsplaatsen. »

Brussel-Air Libre herhaalt dat het alleen door het aantal toegelaten vluchten in Zaventem te beperken, en door een avondklok in te stellen, dat deze luchthaven een volledige delocalisatie zal kunnen vermijden. Een complete delocalisatie zou voor de regio een enorme ramp betekenen.

Bijlage : [gecijferd dossier (in het frans)->art109]