DHL international ltd. op de Bermuda-eilanden

Uit jaarrekeningen van DHL Worldwide Express (BV van 2001 – nr. 448052403), blijkt dat de sociale zetel van DHL in de Nederlandse Antillen gedomicilieerd is en deel uitmaakt van een holding dat in de Bermuda-eilanden gevestigd is.

Dit is een courante praktijk voor mulitnationale bedrijven die hun financiële lasten willen verlichten. Deze manier van handelen heeft bijkomend voordeel dat ze rechtszaken sterk bemoeilijken ingeval van sociale of milieubetreffende conflicten. De vertrouwelijkheid die aandeelhouders genieten in dit soort fiscale paradijzen verhoogt des te meer hun gevoel van ongenaakbaarheid.

DHL omvat in België verschillende bedrijven : DHL International nv, Express line nv, DHL Worldwide Express Logistics nv, European Air Transport (holding) nv, DHL Aviation, European Air Transport nv, DHL Employee Benefit Fund vzw en DHL Group Service nv.
Ze behoren allemaal voor 100 % toe aan DHL Worldwide Express BV [[De bestuursleden van DHL Worldwide Express BV in 2001 : S Clayton (algemeen bestuurder), B Boecken, U Dörken, JPjansen, S lauer, LP Lupo, K Schelde, HJ Sengera, D Stoessel, J Schimizu, K Zumwinkel., P Kruse.]], Kruiberg 601, 2132 NA – Hoofddorp (NL) dat een dochtervennootschap in volle eigendom is van DHL Holdings NV, een firma met sociale zetel in de Nederlandse Antillen.
De moeder-holding is DHL International Limited, een firma die haar zociale zetel in de Bermuda-eilanden heeft. Hiervan was het niet mogelijk om de effectieve eigenaars op te sporen.

Het is met dit conglomeraat dat de Federale Staat wenst te onderhandelen over een Mega-Europees sorteercentrum (TrĂšs Grand Centre de Tri europĂ©en – TGCT), waarvan de vestiging in ons land reeds toegezegd werd.

Men kan zich voorstellen welke moeilijkheden ons te wachten staan tijdens periodes van sociale conflicten. Indien noodzakelijke herstructureringen omwille van het behoud van competitiviteit’ genomen zullen worden. Of indien er verantwoordelijken zullen aangeduid moeten worden voor gevolgen op vlak van gezondheid, vervuiling, milieu, of nog erger ingevolge een vliegtuicrash op stedelijk gebied.

Air Libre-Brussel is volledig tegen de inplanting van dit Europees mega-sorteercentrum (TGCT) in Zaventem, dat op minder dan 2 km gelegen is van een stad met Ă©Ă©n miljoen inwoners. Dit omwille van het feit dat deze aanwezigheid een verdubbeling van het aantal nachtvluchten met zich mee zal brengen over het dichtstbevolkt gebied van ons land. Om haar doel te bereiken zal DHL haar lobby-activiteiten bij politici op volle toeren laten draaien en zal ze alle mogelijke rechterlijke wegen gebruiken.