De luchthaven dient nieuwe
aanvraag in om meer te vervuilen

Milieu is een Gewestgebonden materie en BIAC dient dus een aanvraag in bij het Vlaamse Gewest (Vlaam-Brabantse deputatie). De vergunning zal tegen 2005 in voege treden.

Deze aanvraag impliceert een onbeperkt aantal vliegbewegingen zowel ‘s nachts als overdag, en dit voor de volgende 20 jaar. Er wordt in de vergunning met geen woord over enige beperking gesproken. Er is ook nergens sprake van een impactstudie betreffende gevolgen voor de bevolking van deze nieuwe milieuvergunning.

Brusselaars worden niet uitgenodigd op het openbaar onderzoek

Inwoners van heel het Brussels Gewest zullen de gevolgen van deze milieuvergunning, die eigenlijk een carte blanche is, moeten ondergaan, maar worden niet uitgenodigd om deel te nemen aan het openbaar onderzoek. Deze wordt georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant en is beperkt tot de gemeenten die aan de luchthaven grenzen (Machelen, Zaventem, Steenokkerzeel, Kortenberg).

… Brusselaars zullen niettemin protesteren !

Niemand kan u tegenhouden om een bezwaarschrift in te dienen. Het liefst doet u dat naar de gemeente Machelen. Hierbij hebben wij een typebrief toegevoegd om hete voor u gemakkelijk te maken.

collectief ondertekende brieven zijn minder efficiënt

Een brief, door verschillende personen ondertekend, wordt beschouwd als Ă©Ă©n enkel bezwaarschrift. Ook volledig identieke typebrieven worden samen als Ă©Ă©n beschouwd. Wij stellen voor dat u zelf lichte wijzigingen aanbrengt en/of de brief met de hand schrijft. Hierdoor zal elk bezwaarschrift tellen.

Schrijf vóór 26 februari
(aflsuiting openbaar onderzoek)

Dus wijzig, print, schrijf over, kortom, stel vandaag nog uw bezwaarschrift op en verzend hem (aangetekend niet nodig).

Gemeentebestuur Machelen, Woluwestraat, 1 – 1830 Machelen

Stuur een e-mail copie naar : [->info@bruairlibre.be] en [->martine.borremans@vl-brabant.be]