Brusselse schepen wil arrest geluidsnormen opnieuw activeren

BRUSSEL (belga) – De eerste schepen van Brussel, Henri Simons (Ecolo), heeft de Brusselse regering en met name de Brusselse Leefmilieuminister Didier Gosuin gevraagd om het anti-lawaaibesluit te reactiveren. Dat besluit laat de hoofdstad toe om luchtvaartmaatschappijen die de geluidsnormen niet respecteren, te beboeten.

Het Gewest had dat besluit voorlopig opgeschort om op zoek te kunnen gaan naar een oplossing in het dossier van vluchten vanop Brussel-Nationaal.

Het schepencollege werd geĂŻnterpelleerd over de vluchten boven enkele wijken in Laken. Uit geluidsmetingen van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) blijkt namelijk dat er naast de tientallen dagvluchten ook soms tot 15 nachtvluchten zijn. Bovendien worden de geluidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet gerespecteerd.

Volgens Simons is een aantal vluchten in overtreding met besluiten uit 1954 en 1958 die het overvliegen van het koninklijk domein en het Heizel-plateau verbieden. Burgemeester Freddy Thielemans (PS) herinnerde eraan dat de gemeenten, in tegenstelling tot de omwonenden, in deze zaak geen klacht kunnen neerleggen.