BIAC vermijdt de confrontatie
en moet terecht gewezen worden

Op elk publiek debat blijft de stoel van BIAC leeg.
Mijheer Klees durft het niet aan om weerspraak te ondergaan.
Hij verkiest exclusieve interviews en lakonieke persmededelingen waarbij wetenschappelijke studies zijn beweringen kracht bijzetten, om zodoende pers en publiek te overtuigen van zijn gelijk.

De vereniging Bruxelles-Air Libre-Brussel kent de wetenschappelijke studies die door BIAC bij de Leuvense professor Thoen besteld werden. Air Libre wijst erop dat diezelfde Prof. Thoen de expert is, door BIAC aangesteld, in een rechtszaak tegen het Brussels Gewest dat het aangedurfd heeft om net zoals Vlaanderen geluidsnormen op te stellen voor haar luchtruim. Hiermee is de partijdigheid van mijnheer Thoen aangetoond, en moeten zijn studies met de grootste twijfel bekeken worden.

In dezelfde lijn liggen de theoretische geluidskadasters die BIAC aan Minister Anciaux geleverd heeft, en dan vooral sinds het BIM (Brusselse Instituut voor Milieubeheer) effectieve metingen hieraan getoetst heeft.

Bovendien is het weer eens BIAC dat van de regering opdracht kreeg om de beste inplanting voor de DHL-expansie te bestuderen. Het spreekt voor zich dat BIAC geen concurrentiële luchthaven zal aanduiden.

Teslotte is ook de controle van het luchtruim in handen van BIAC. Hoe kan men verwachten dat zij haar eigen klanten zou beboeten ? Stel u voor dat de beheerder van een autosnelweg met péage de autobestuurders zou moeten beboeten die de verkeersregels overteden.

Air Libre is van mening dat de privatisering van BIAC gepaard moet gaan met een duidelijke, juiste omschrijving van haar functie : de luchthaven van Zaventem beheren als een goede huisvader met zorg voor de dichtbevolkte stedelijke omgeving waarin ze gelegen is.

Het is aan de regering om de opdracht van deze firma te herdefiniëren vooraleer de privatisering doorgevoerd wordt. Het kan niet zijn dat beheerders van deze naamloze vennootschap de omwonenden en de hele gemeenschap de prijs laten betalen voor de expansiedrang van Pierre Klees, die zijn investeringen wil laten renderen door een verdubbeling (450.000) van het aantal jaarlijkse vliegbewegingen na te streven [[In plaats van de 250.000 huidige vliegbewegingen beperken tot 200.000 zoals in de luchthaven van Orly, zonder nachtvluchten.]].

Waar zullen de mensen, die in een straal van 25 km rond de luchthaven wonen, moeten gaan slapen wanneer American Airlines haar draaischijf in Zaventem zal vestigen en wanneer het aantal nachtvluchten verdubbeld zullen zijn ?
Is het niet hoog tijd dat beslissingen aangaande het algemeen belang opnieuw in het volle daglicht genomen worden en niet in de private bestuursvergaderingen van BIAC of DHL ?