Bert Anciaux brengt ernstige schade toe aan UW gezondheid !

Onze geachte minister blijft manoeuvreren, met de zegen van de regering, om een substituut aan zijn berucht plan toe te passen ! Hier volgen zijn beslissingen :

1) Het leven verpesten van de Brusselaars voor de mooie ogen van DHL :

BIAC onderzoekt de installatie van een I.L.S. systeem voor baan 07 L om alle landingen, bij alle weersomstandigheden mogelijk te maken waardoor Brussel,
van Anderlecht tot Evere, overvlogen wordt op geringe hoogte !

2) De Oostrand nog veel meer pesten bij de landingen :

Vanaf 19 februari : veel meer landingen op baan 02; de minister heeft de normen bij achterwaartse wind verlaagd van 10 naar 5 knopen !

Bert Anciaux zal de meest bevolkte zones nog een beetje meer verpesten met GELUIDSHINDER en zeker ook met een CHEMISCHE VERVUILING !
Hij trotseert nogmaals de Raad van State… en de Brusselaars !

Wetenschappelijke studies hebben in Nederland en in de VS aangetoond dat het risico voor kanker met 20 tot 30 % toeneemt in omgevende zones van luchthavens. Zie : [->http://www.chez.com/awacss/030105%20Rapport%20Epervier.doc])

Stel u eens voor wat de gevolgen kunnen zijn onder de hypergeconcentreerde landingsbanen ! Men ervaart heel duidelijk kerosene-geuren en het roet dat zich overal deponeert maar NIET het verraderlijke effect van micro-deeltjes roet in de longen noch de langzame vergiftiging door koolstofmonoxyde en zwavel alsook petroleumderivaten !

ORKAAN OP KOMST VOOR DE VERKIEZINGEN !
17.000 mensen hebben bezwaren ingediend. Vele anderen voelen zich bedrogen.

Wij beloven een “evenwichtige” sanctie-stemming voor de partijen van de meerderheid !

Jacques Ponteville.