Wanneer gaat de Eerste Minister eindelijk de spelers tot orde roepen ?

Elke dag komen nieuwe elementen de Zaventemse soap aanvullen. Zij het elementen van juridische, commerciële of politieke aard.

De betrokken partijen beginnen zowel een gelatenheid als een paradoxale houding aan te nemen. Managers van luchtvaartmaatschappijen, beheerders van de luchthaven, vakbonden, en ook de Europese Unie bekijken heel de toestand met een twijfelachtige blik.

De bestuursleden van Air Libre Brussel zijn van mening dat dit lang genoeg geduurd heeft. De leden vragen aan de Eerste Minister om de speeltijd af te blazen en het roer in handen te nemen om de geloofwaardigheid van zijn regering in dit dossier te herstellen.

Haastig verstuurde en een dag later geamendeerde Ministriële circulaires zullen de zaak niet oplossen, net zo min als tegengestelde arresten die onlangs in kortgeding werden uitgesproken. De toekomst van de Belgische luchtvaart is hier niet mee gediend.

Ook een spreidingsplan dat beetje bij beetje wordt opgelegd zal geen soelaas bieden. Het plan Anciaux is ondoorzichtig, verwarrend en niet toepasbaar.

Air Libre-Brussel vraagt aan de Eerste Minister hieraan een einde te maken en een moratorium in te stellen. Zodoende zal er tijd beschikbaar komen om grondig overleg te plegen inzake de plaats die België wenst en kan innemen in de huidige en toekomstige Europese luchtvaart, rekening houdend met de bevolkingsdichtheid en de ligging van haar bestaande of nog te bouwen luchthavens. De Belgische luchtruimte en de gezondheid van de bevolking kunnen niet uitverkocht worden omwille van een economische activiteit waarvan geen enkele kosten-baten-analyse in staat is om een positieve balans aan te tonen.

De toekomst van de luchtvaart voor de eerstkomende 20 jaar vraagt om een degelijk beleid, uitgewerkt in samenwerking met de verschillende lokale besturen en onafhankelijke expertise-bureau’s. Het is zeker niet door studies toe te vertrouwen aan Biac, dat zowel rechter als partij is, dat de regering mag durven hopen de juiste informatie te verwerven om deugdelijke beslissingen te nemen betreffende maatschappelijke keuzes waar wij heden voor staan.

De betrokken burgers, vertegenwoordigd door onze vereniging, eisen een globaal, doordacht, en duurzaam plan, dat zowel door de Raad Van State, de parlementariërs, als de volledige ministerraad goedgekeurd wordt.

Dit plan zal de noodzakelijke bewegwijzering vormen, voor zowel DHL, de andere luchthavenoperatoren als de kandidaat-overnemers van de aandelen die de overheid op de markt brengt. Potentiële investeerders moeten weten waar ze aan toe zijn, en met de recente hectische manoeuvers zou hun interesse
wel eens naar een vriespunt kunnen zakken. Als er iets is waar de economische wereld een hekel aan heeft, dan is dat wel een onveilige, onzekere en onstabiele toestand.

Ook de bevolking heeft nood aan duidelijkheid. Zolang er geen zekerheid is, zullen de burgers aarzelen om in Brussel te kopen of te bouwen aangezien ze geen garantie hebben op een dag niet zwaar getroffen te worden door een beslissing om hun wijk te overvliegen.

Wij verwachten een antwoord van deze federale regering aangaande het moratorium en de vraag om een globaal plan op lange termijn