DHL mag zich uitbreiden op Zaventem

GEMBLOERS/BRUSSEL — De eerste dag van de mega-ministerraad baarde een akkoord over de uitbreiding van DHL op de luchthaven van Zaventem. Verdeeldheid binnen de Vlaamse regering bemoeilijkt de implementatie.

Binnen de Vlaamse regering vroeg een boze minister-president Bart Somers (VLD) gisteren de stemming over het voorstel van minister-vice-president Renaat Landuyt (SP.A) om te onderhandelen over het plafond van 25.000 nachtvluchten in Zaventem. De ministers van SP.A-kartelpartner Spirit en Groen! stemden tegen.

De steun van de Vlaamse regering is noodzakelijk om de eerste optie van de federale regering — verzekering van de uitbreiding op lange termijn van DHL op Zaventem — te realiseren. De door de Vlaamse regering afgeleverde milieuvergunning aan de luchthavenuitbater Biac laat 25.000 nachtvluchten toe. DHL denkt tegen 2012 30.000 nachtvluchten nodig te hebben.

De federale regering stelt daarom de definitieve keuze voor de plaats van uitbreiding officieel uit tot 1 september. Tegen die datum zit Groen! op de oppositiebanken en kan Spirit (met de federale minister van Mobiliteit, Bert Anciaux, bevoegd voor de spreiding van nachtvluchten) zijn verzet opgeven.

De onderhandelingen behelzen ook het gebruik van minder lawaaierige vliegtuigen en het verplaatsen van nachtelijke activiteiten naar andere luchthavens (charters).

Lopen de onderhandelingen met de Vlaamse regering over het doorbreken van het nachtvluchtenplafond toch spaak, dan heeft de federale regering een alternatief achter de hand: de verhuizing van DHL naar Wallonië. Biac zal samen met het Waalse Gewest en DHL de komende zes maanden een geschikte locatie zoeken. Een eerste onderzoek van Biac wees Bierset en Jehonville als grootste kanshebbers aan.

Er is ook sprake van een nieuw te bouwen luchthaven, een greenfield .

Premier Guy Verhofstadt (VLD): «In de tweede optie zou Biac participeren, de federale overheid zal daar geen kapitaal in steken. Er kan dus geen sprake zijn van Vlaamse compensaties.»

Verhofstadt toonde zich erg tevreden over de beslissing. «Het wordt Zaventem. Pas als er een kink in de kabel komt, gaan we naar optie twee over. Om geen zes maanden te verliezen, doen we nu al die studie.» Ook DHL, door de regering gecontacteerd tijdens de dag, reageerde positief. «Wij vinden het belangrijk dat de regering voor het eerst openlijk pleit voor een oplossing in België en dat ze net als wij de voorkeur geeft aan een ontwikkeling op Zaventem», zegt woordvoerder Xavier De Buck.

Dat de ultieme beslissing pas valt op 1 september zou geen probleem mogen zijn.

De Buck: «Onze raad van bestuur vergadert eind januari, maar ik ga ervan uit dat die enkele maanden uitstel niet onoverkomelijk zijn.» Als milieu-tegemoetkoming zou DHL zijn luidruchtige toestellen Airbus A300 en MD-11 moeten vervangen, al noemt het bedrijf die stap «voorbarig».

Ex-minister Luc Van den Bossche (SP.A), de gedelegeerd bestuurder van Biac, vond de optie voor Zaventem de «logische economische oplossing». Volgens hem moet er nu snel begonnen worden met de geluidsisolatie van huizen rond de luchthaven.