Omwonenden uitgenodigd op de ministerraad

Vandaag VRIJDAG 16 JANUARI OM 18.00 UUR zal een afvaardiging van 18
omwonersverenigingen van Belgische luchthavens in het kasteel van Petit Leez aan
de regering hun standpunt overmaken zoals opgenomen in het [hierbijgevoegde persbericht->art73].

Doel is de beleidsmakers juiste informatie te bieden in beslissingen die gevolgen
hebben voor de gezondheid van honderdduizenden omwonenden.

Dit initiatief wordt genomen i.s.m. de vier overkoepelende milieufederaties van
België, en met name Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Inter
Environnement Bruxelles et le Brusselse Raad voor Leefmilieu.

De verenigingen dringen er bij de regering op aan om niet te zwichten voor de
heersende chantage en geen uitbreiding van de nachtelijke vluchten toe te staan.

Met dank voor uw constructieve bijdrage.

De verenigingen :

25 aiR
Actie Noordrand
AWACSS (Wezembeek-Oppem)
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, koepel van Vlaamse milieuverenigingen
Brussel Air Libre Bruxelles
BUTV Zaventem
Daedalus
Leefbaar Diegem
Milieuraad Steenokkerzeel

Sterrebeek 2000 vzw
Wake Up Kraainem
Wakker Tervuren
Zonezes
Inter-Environnement Wallonie
Inter-Environnement Bruxelles
Brusselse Raad voor het Leefmilieu
Willoo (Oostende)
VATUV (Deurne)