Minister Anciaux
belooft verbetering voor Brusselaars

Bruxelles Air Libre Brussel werd gisteren ontvangen door de Minister van Mobiliteit betreffende de zorgwekkende hinder van het luchtverkeer over de hoofdstad.

Tijdens dit onderhoud, dat positief verlopen is, werden door de Minister maatregelen aangekondigd die ten goede zullen komen van alle buurtbewoners van de luchthaven. Minister Anciaux is overtuigd dat deze ook een gunstig effect zullen hebben voor de meest gehinderde Brusselaars.

De voorkeur blijft de volledige spreiding over het geheel der banen en vluchtroutes in tegenstelling tot concentratie der vluchten over minst bevolkte gebieden. Huidige permanent gebruikte opstijgbaan 25R in de richting van Brussel zal beperkt worden tenzij sterke rugwinden niet anders toelaten. In de toekomst zal routespreiding regel zijn, en het niet toepassen hiervan door weersomstandighden uitzondering. Dit project zal op korte termijn in voege treden. Om dit te bewerkstelligen worden eerst enkele werken aan de banen uitgevoerd.

Geen enkele luchthaven in de wereld is omgeven door dichtbewoond gebied zoals onze Zaventemse luchthaven. Daardoor mag ze geen aanspraak maken op een onbeperkte groei. Om de verdeelde, en dus lichtere last als gevolg van de spreiding niet te laten tenietgaan door een activiteitstoename op termijn, voorziet de Minister een systeem van « quota count » , d.w.z. een maximum hoeveellheid globaal toegelaten geluid.

Minister Anciaux wenst ook de verschillende geluidsnormen in de diverse gewesten gelijk te laten schakelen. Streefdoel is 45 dB. Bovendien zou een ‘geluidsarme periode’ op korte termijn in voege treden.

Voorlopig wordt als nacht beschouwd de uren tussen 23.00 en 6.00 uur, wat volgens de Minister niet volstaat. Vanaf april 2003 zouden opgelegde taxen de ochtend (06.00-07.00) en de avond (21.00-23.00) moeten vrijwaren van intensief luchtverkeer.

De opstijghoek zou van 3° verschuiven naar 8° zodat vliegtuigen sneller aan hoogte zullen winnen.

BIAC kan niet blijven rechter én partij blijven in het vaststellen van in overtreding zijnde luchtvaartmaatschappijen. De Minister zou een federale luchtverkeerpolitie oprichten.

Om budgettaire redenen is de privatisering van BIAC onvermijdelijk. Belgocontrol zou in tegenstelling wel volledig terug een overheidsinstelling worden.

Indien BIAC verschillende luchthavens beheerde, dan kon ze haar activiteiten hierover verdelen zonder zichzelf te benadelen. De Minister beschouwt dat het Waals Gewest zelf moet oordelen of het al dan niet opportuun is om nieuwe of bestaande infrastructuur ter beschikking te stellen van BIAC, en zodoende Zaventem te ontlasten.

Bruxelles Air Libre Brussel neemt nota van de plannen van Federaal Minister van Mobiliteit en Sociale Economie Anciaux, en wacht hun uitvoering af om de effekten ervan te beoordelen bij monde van 300.000 gehinderde Brusselaars.