De luchthaven van Zaventem is dan misschien niet verzadigd, de omwonenden hebben er in ieder geval schoon genoeg van !

Na een initiatief van de Premier verkondigen enkele technici en politici dat het nutteloos is om een tweede nationale luchthaven te plannen, aangezien de stadsluchthaven van Zaventem verre van verzadigd is.

De omwonenden van Brussel, gegroepeerd in de vereniging Bruxelles Air Libre Brussel appreciëren het iniatief van Guy Verhofstadt, omdat de verwezenlijking van een tweede nationale luchthaven ervoor kan zorgen dat Zaventem ontlast wordt van zijn vracht- en lange afstandsvervoer. De omwonenden klagen de kortetermijnvisie aan van zij die beweren dat Zaventem zijn capaciteit nog kan verdubbelen zonder problemen.

Als men inderdaad enkel rekening houdt met de beschikbare ruimte en infrastructuur, moet het inderdaad nog mogelijk zijn om tot 450.000 vluchtbewegingen te komen per jaar, mits enkele investeringen en fikse vertragingen wanneer de wind ervoort zorgt dat men enkele piste 02 kan gebruiken.

De ontwikkelilng van een luchthaven is echter niet terug te brengen tot de huzarenstukjes van financiers en ingenieurs. Onze mobiliteitsministers weten met de huidige 250.000 vluchten per jaar al niet meer waar ze ze moeten overheen sturen, omdat zowel overdag als ‘s nachts de klachten van de moegetergde omwonenden niet meer te tellen zijn. Zelfs de rechtbanken erkennen nu de schade aan gezondheid en levenskwaliteit.

450.000 bewegingen willen aantrekken op deze luchthaven, die middenin de dichtstbevolkte zone van het land ligt, is onverantwoord en dwaas. Wie deze uitbreiding verdedigt is onwetend of misdadig. Er kan niet meer geïnvesteerd worden in de uitbreiding van deze oververzadigde luchthaven.

De impact van een dergelijke infrastructuur op het milieu en op de omwonende bevolking is een gegeven dat alle grote luchthavens hebben meegerekend. Oslo en MĂƒÂŒnchen zagen zichzelf verplicht om de luchthaven volledig te delocaliseren. Francfurt heeft om dezelfde redenen zijn nachtvluchten geschrapt.

Het is duidelijk dat de heer Klees, die BIAC overhaalde om 4 miljard Belgische frank te investeren in een nieuwe gigantische pier, graag het nut van deze installatie wil aantonen. Daarvoor moet hij het aantal vluchten laten verdubbelen. Hij zal dus zijn inschattingsfout moeten inzien en er de gevolgen van dragen. De omwonenden zijn niet bereid om met hun nachtrust en hun gezondheid te betalen voor de rendabiliteit van een oversizede inrichting.

Op milieuvlak is deze luchthaven verzadigd en het is hoog tijd dat men eraan denkt om te investeren in een tweede nationale luchthaven om Zaventem te ontlasten. Men moet natuurlijk niet aan BIAC vragen om er de mogelijkheid van te bestuderen ! Integendeel, om een steriele concurrentiestrijd tussen de twee te vermijden kan men het beheer van de tweede luchthaven aan BIAC overlaten.