Kerosine op Atomium is gevaar voor gezondheid

DeMorgen.be
31 juli 2012

Voor de tweede keer deze maand moet de technische dienst van het Atomium de bollen een flinke poetsbeurt geven, omdat kerosine van overvliegende vliegtuigen het roestvrije staal aantast. « Iedereen die daar in de buurt woont ademt toxische roetpartikels in », waarschuwt cardioloog Marc Goethals.

Johan Vandenperre, adjunct-directeur van de Atomium vzw, maakt zich niet alleen zorgen over de kosten die zo’n tweede poetsbeurt meebrengt. « Als de uitstoot zo blijft duren, gaan we de luchthaven hier op aanspreken. Tenslotte lijden we imagoschade », zei hij vorige week.

« Hallucinant », zegt Goethals, cardioloog in het OLV-ziekenhuis in Aalst en al meer dan tien jaar bezig met de impact van luchtverkeer op de gezondheid. « Dat kerosine aangetroffen wordt op het Atomium, zou toch een belletje moeten doen rinkelen. Dat betekent niet alleen dat die bollen zwart worden door zwaar vervuilende stoffen, maar het is ook evident dat de mensen die daar rond wonen toxische stofdeeltjes inademen. Dat hier niemand van wakker ligt, vind ik schandalig. »

« Men wil zelfs gewoon niet erkennen dat kerosine schadelijk is voor de gezondheid. Om de impact van het luchtverkeer voor de volksgezondheid te meten, wordt gekeken naar fijn stof. Die waarden liggen rond luchthavens en snelwegen niet hoger dan in een natuurgebied. Wil dat zeggen dat er dan geen gevaar is? Absoluut niet », benadrukt Goethals.

« Het ultrafijn stof is minstens even schadelijk. Bij wie naast een snelweg woont, wordt de levensverwachting verkort met gemiddeld twee jaar. Studies tonen aan dat zelfs een half uur na het inademen van het ultrafijn stof, sporen worden aangetroffen in de urine en de lever. Het wordt ongelofelijk snel via de longen opgenomen in ons lichaam, en er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de mogelijke schadelijke gevolgen. Maar ik kan je verzekeren dat het niet gezond is. »

Het waterpretpark Océade nabij het Atomium. « Het is evident dat wie rond het Atomium woont toxische stofdeeltjes inademt. »
Geluidshinder
Jarenlang werd gesleuteld aan de vluchtroutes in Zaventem. Daarbij was de hoofdreden geluidshinder en de bedoeling is om de vluchtroutes van en naar Zaventem te herleiden van tachtig tot veertig.

De drie peilers van het vluchtplan van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (cdH) zijn veiligheid, spreiding van het lawaai en transparantie.

Maar lawaai is nog maar de minste zorg van de omwonenden. « Doordat die vluchtroutes alsmaar smaller worden, moeten vliegtuigen zich in allerlei bochten wringen. Een bocht maken voor een vliegtuig betekent meer uitstoot van fijne roetdeeltjes. Politiek gezien is dat natuurlijk interessant. Zo hebben minder mensen last van de vliegtuigen. Maar die krijgen daardoor extra veel fijn stof over zich heen, wat erg schadelijk is. »