Schouppe richt fonds op voor afgerukte dakpannen (update)

onze commentaar : wat een schande ! de federale regering zou zich in plaats van met de vervanging van dakpannen beter bezighouden met een vlieguitgtaks om aan ruimtelijke ordening te doen en mensen die reeds 40 jaar in de buurt wonen te vergoeden om zich elders vreedzaam te kunnen vestigen. Hoe kan de regering een luchthaven toelaten te werken zonder dat deze voor de gevolgen van haar vernielingen en hinder opdraait ?

maandag 17 mei 2010

Schouppe richt fonds op voor afgerukte dakpannen (update)
Afgerukte dakpannen worden vanaf nu wel vergoed. © Harry Goossens

Zaventem – Buurtbewoners van Brussels Airport klagen al langer dat hun dakpannen weggerukt worden telkens een vliegtuig te snel overvliegt. Tot nu toe draaiden ze zelf op voor de kosten, maar daar komt verandering in. De Belgische Unie tegen Vliegtuighinder (BUTV) reageert verontwaardigd.

Ondanks de val van de regering kon aftredend federaal staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) nog een akkoord op zak steken met de luchthavenautoriteiten. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Er komt een zogenaamd Vortex-beveiligingsfonds, waarmee kapotte daken hersteld kunnen worden.

Om de herstellingswerken te financieren, komt er een toeslag op de landingsrechten, waarbij de zwaarste vliegtuigen het meest moeten betalen. Op die manier zullen de komende drie jaar al veertig
daken « definitief » hersteld worden: de dakpannen zullen letterlijk vastgenageld worden.

De jongste tien jaar alleen al werden er in de buurt van de luchthaven 299 daken beschadigd. Liefst 36 daarvan gingen al vijf keer de vernieling in.

Eens een dak is vastgenageld, moeten de bewoners afzien van toekomstige claims, zelfs al vliegen er weer pannen in het rond, zo schrijven de kranten nog.

BUTV reageert verontwaardigd
De BUTV meent dat minister Schouppe met dit fonds een verkeerd signaal geeft. « Nu lijkt het alsof vliegtuigen te laag mogen vliegen, » vindt de organisatie. « Het is een pleister op de wonde, want de oorzaak van het probleem wordt niet aangepakt. »

Bovendien vindt de unie dat deze beslissing niet tot de lopende zaken van de regering behoort.

« De minister heeft de beslissingen van tijdens de ministerraad van februari niet gerespecteerd. Toen werd beslist om een juridisch kader op te stellen met regels en beperkingen voor de luchthaven. Er is nog niks van in huis gekomen: geen verbeterde vliegroutes, en de oude luidruchtige vliegtuigen doen nog steeds dienst, » concludeert de unie.

[->http://www.brusselnieuws.be/artikels/stadsleven/schouppe-richt-speciaal-fonds-op-voor-afgerukte-dakpannen/?searchterm=brussels%20airport]