Lawaai eerste oorzaak stadsvlucht

onze commentaar : Ongelooflijk dat minister Huytebroeck pleit voor « …een betere spreiding van het vliegverkeer… ». Voorlopig ziet het er naar uit dat die betere spreiding vooral betekent meer vliegverkeer over een nog groter gebied van het Brussels gewest. Onnodig te melden dat de politieke partijen in het Brussels gewest met Anciaux nachtvluchten hebben aanvaard dwars door Brussel, en nu met Schouppe o.a. deze route permanent in voege laten treden met intensief dag- en nachtvluchten. Het lijdt geen twijfel : de traditionele partijen trekken zich niets aan van de vliegtuighinder in het Brussels gewest en van de duizenden gezinnen wiens leefomgeving dagelijks zwaar ondermijnd wordt.

donderdag 06 mei 2010

Lawaai eerste oorzaak stadsvlucht

Vooral in de buurt van de luchthaven, de spoortrajecten en de grote verkeersassen is er veel geluidshinder

Door Air Libre bijgevoegd uit de « Geluidsatlas 2006 » : kaarten die enkel de hinder van het vliegverkeer weergeven :

Brussel – Lawaai is het eerste motief voor stadsvlucht. Dat blijkt uit de eerste geluidsatlas die Leefmilieu Brussel heeft opgesteld. Vooral in de buurt van de luchthaven en de grote verkeersassen is er veel geluidsoverlast.

Het wegverkeer is de eerste bron van geluidsoverlast. 42 procent van de Brusselse bevolking is blootgesteld aan geluidsniveaus van meer dan 55 db. De Kleine en de Grote Ring en de grote invalswegen zoals de Keizer Karellaan en de Leopold III-laan zijn grote boosdoeners.
Tweede bron van overtollig lawaai is het luchtverkeer. Dat hindert 12,5 procent van de bevolking. ‘s Nachts loopt dat op tot 27 procent. Vooral de bewoners in Neder-Over-Heembeek, Haren en Evere zijn hiervan het slachtoffer.

Daarnaast zorgt ook de trein voor heel wat geluidshinder, vooral rond de spoorbundels in de buurt van het Noord- en het Zuidstation.

Parken zijn niet stil

Opvallend vaststelling is dat ook de meeste Brusselse parken ver van stil zijn. Door de nabijheid van grote verkeersassen en het ontbreken van geluidsbarriĂšres kan het achtergrondgeluid ook in het groen oplopen tot 65 db.

« Peilingen tonen aan dat geluidsoverlast voor de Brusselaars de tweede grootste vorm van milieuhinder is, » zegt minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck. « Het zou ook de eerste reden zijn om te verhuizen. 54 procent van de gezinnen is niet tevreden met het omgevingslawaai in het gewest en 20 procent vindt dat zijn woonplaats te lawaaierig is. Geluidshinder is ook de meest voorkomende klacht bij Leefmilieu Brussel (60 procent). »

Geluid is ook een belangrijke factor op het vlak van de volksgezondheid. « De invloed van geluid op de gezondheid is niet uitsluitend auditief. Geluidsoverlast kan leiden tot stress, slapeloosheid, hart- en vaatziekten en het kan de prestaties beïnvloeden. »

Maatregelen

Bedoeling van de nieuwe geluidsatlas van Leefmilieu Brussel is dat het beleid kan worden bijgestuurd. « Wat het luchtverkeer betreft, moeten we bij de federale overheid blijven pleiten voor een betere spreiding van het vliegverkeer en voor een volledig verbod op nachtvluchten, » stelt Huytebroeck.
De geluidsoverlast van het wegverkeer kan verminderd worden door het versmallen van wegen, het invoeren van snelheidsbeperkingen, het vernieuwen van de wegbedekking en het plaatsen van geluidswerende muren.

© brusselnieuws.be

[->http://www.brusselnieuws.be/artikels/stadsleven/huytebroeck-lawaai-jaagt-mensen-uit-brussel]