Air Libre Brussel trekt zich terug uit de gerechtsprocedure tegen de federale overheid

Air Libre Brussel trekt zich terug uit de gerechtsprocedure tegen de federale overheid en laat de strijd vallen om de Brusselse geluidsnormen te doen eerbiedigen.

Ter herinnering : de vereniging Air Libre Brussel krijgt van de rechter in februari 2007 gelijk om dwangsommen op te leggen aan de federale overheid voor vliegtuigen die teveel lawaai veroorzaken wanneer ze het Brussels luchtruim doorkruisen. De federale overheid gaat hiertegen in beroep.

Het Brussels gewest dat zich bij de procedure voegt in « vrijwillige tussenkomst » en dat de natuurlijke bondgenoot is van de vereniging diende in maart 2009 besluiten in die een rechtstreekse aanval betekenen op de argumentatie van de vereniging.
Het gewest gaat ervan uit dat met de komst van Schouppe het plan Anciaux afgeschaft werd en dat dienentvolge de eis van Air Libre om de geluidsovertredingen te doen stoppen hiermee verviel.
De vereniging vond dit des te meer eigenaardig gezien de afschaffing van het spreidingsplan Anciaux nog meer geluidsovertredingen in het Brussels gewest zou veroorzaken.

Volgens Air Libre Brussel beoogt het Brussels gewest hiermee de geluidsnormen af te schermen en de gerechtelijke aanvallen van de federale regering, Vlaanderen, en de luchtvaartmaatschappijen af te wimpelen. Hierdoor kan ze verder ongestoord « lichte » administratieve boetes aan luchtvaartmaatschappijen opleggen, wellicht een welgekome bron aan inkomsten.
Het is verder bekend dat de leden van de Brusselse regering – politiek ondergeschikt aan Vlaanderen en WalloniĂ« – niet de moed hebben de rechterlijke dwangsommen op te leggen die aan de geluidsnormen verbonden zijn om de federale regering te dwingen deze te eerbiedigen. Deze dwangsommen t.a.v. de federale overheid zijn vanzelfsprekend veel hoger dan de administratieve boetes aan de luchtvaartmaatschappijen. Het is daarentegen verbazend dat de Brusselse regering niet enkel weigert de belangen van de 1 miljoen inwoners van het Brussels gewest te verdedigen maar zich ook verzet tegen het initiatief van een vereniging dat beroep doet op het gerecht om een minimum leefbaarheid in het Brussels gewest na te streven.

Air Libre Brussel beschuldigt de Brusselse regering ervan niet enkel de juridische rechten van de vereniging af te zwakken, maar vooral de levenskwaliteit van de Brusselaars te ondermijnen door enkel geluidsboetes te innen en geen oplossing te zoeken voor de lawaaihinder van de inwoners van het Brussels gewest.