Geluidsatlas : De toenemende vliegtuighinder jaagt Brusselaars uit hun stad.

Vorige week 5 mei heeft Leefmilieu Brussel haar eerste geluidsatlas « Geluidshinder door het verkeer » aan de pers bekendgemaakt. De atlas betreft lawaai in het hele Brussels Gewest van het jaar… 2006.
De atlas bevestigt hetgeen Air Libre reeds enkele jaren vaststelt : de toenemende vliegtuighinder jaagt Brusselaars uit hun stad.

De vereniging Air Libre Brussel heeft uit deze atlas beeld en tekst gehaald dat betrekking heeft op hinder van luchtverkeer. Minister Huytebroeck en Leefmilieu Brussel krijgen een pluim van Air Libre, maar de vereniging vraagt zich tegelijk af waarom de Geluidsatlas niet uitgevoerd werd voor de jaren 2007, 2008, en 2009, en wanneer dit dan wel zal gebeuren.

De vaststellingen in de Geluidsatlas met betrekking tot lawaai van vliegtuigen zijn verbijsterend. Wanneer men deze cijfers en kaarten bekijkt kan men zich slechts afvragen hoe het mogelijk is dat onze beleidsmensen zich neerleggen bij de huidige toestand en hoe ze maatregel na maatregel goedkeuren dat meer hinder over dichtbevolkte delen van het Brussels stadsgewest afwentelen, met als laatste het akkoord van de regering over de vliegwet Schouppe dat na de verkiezingen ongetwijfeld weer op tafel komt.

Wanneer zullen de regeringsleden van het Brussels Gewest eindelijk eens aan de federale overheid duidelijk maken dat de maat vol is ? Of hebben zij zich neergelegd bij de verder toenemende stadsvlucht van gezinnen met middeninkomens voor wie de stad niet onontbeerlijk is ?

Vergeten zij misschien dat gezinnen met middeninkomens hun belangrijkste belastingbetalers zijn ?

—-

Uittreksels van grafisch materiaal uit de geluidsatlas :

1.Globale geluidskaart van wegverkeer en vliegtuigen.

2.Grafiek dat de impact illustreert van vliegtuiglawaai op het menselijk oor i.vgl.m. andere transportvoertuigen met gelijke geluidsintensiteit.

3.Kaarten met geluidscontour van het gemiddeld lawaai door vliegtuigen : met andere woorden, waar het draaglijk is om wonen en waar minder.

Uittreksels tekst :

Luchtverkeer – Geluidsniveaus overdag – 2006

Bijna twee derde van het gewestelijk grondgebied ondervindt geluidshinder vanwege de activiteiten op de luchthaven Brussel-Nationaal. Het noordelijk deel van de stad Brussel en de gemeenten Evere, Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters- Woluwe worden overdag blootgesteld aan geluidsniveaus hoger dan 55 dB(A).
De buurten dichtbij de luchthaven (vooral Haren) worden overdag blootgesteld aan geluidsniveaus van meer dan 65 dB(A).
De resultaten tonen dat vooral bepaalde vliegroutes voor geluidsoverlast zorgen. Zo loopt er op de kaart een smalle strook naar het centrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Middenin die strook ligt de route SOP3D-25R. In het weekend is de vorm van de zone minder afgerond dan in de andere referentieperioden. De volgende routes lopen door deze zone : SOP3D-25R, CIV1E- 25R, CIV7D-25R en ARR-0715. In het weekend liggen de geluidsniveaus hoger en hebben ze dus meer impact op het grondgebied.

Luchtverkeer – Geluidsniveaus ‘s nachts – 2006

De vliegroutes boven het Gewest hebben vooral ‘s nachts een impact.
Het noordelijk deel van de stad Brussel, de gemeenten Evere, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe en, in mindere mate, Oudergem, Anderlecht, Sint-Joost-ten-Node en Watermaal-Bosvoorde worden blootgesteld aan geluidsniveaus hoger dan 45 dB(A).
De buurten dichtbij de luchthaven worden blootgesteld aan geluidsniveaus hoger dan 55 dB(A) (het noordelijk gedeelte van Brussel-Stad) en boven 50 dB(A) (Evere, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe).
Ook ‘s nachts blijkt dat bepaalde vliegroutes de belangrijkste bron van geluidshinder zijn. Zo loopt er op de kaart een smalle strook naar het centrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Middenin die strook passeert de route SOP3D-25R. ‘s Nachts is ook de route CIV7D-25R zichtbaar, zij het in mindere mate dan de route SOP3D-25R. In het weekend is er ‘s nachts een gelijkaardige ontwikkeling, maar met lagere geluidsniveaus dan overdag. De routes CIV1E-25R en CIV7D-25R hebben de meeste impact.

Potentieel woont meer dan 27 % van de bevolking (267.000 personen) in een gebouw dat wordt blootgesteld aan een geluidsniveau hoger dan 45 dB(A). Dit is de referentiewaarde die de WGO hanteert als maximumniveau om gezondheidsschade te vermijden.
Deze resultaten tonen echter de jaarlijkse algemene geluidshinder gedurende 8 uren nacht. Ze houden rekening met alle vliegbewegingen boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussen 23.00 en 7.00 uur. Het is dus niet uitgesloten dat iemand gewekt wordt door een overvliegend toestel dat de geluidsnormen overschrijdt.
Aangezien de vliegtuigen over het volledige gebouw vliegen, is het irrelevant om gebouwen met een rustige gevel te identificeren.

Luchtverkeer – Overschrijding van de drempelwaarden – 2006

De overschrijdingskaarten – Ă©Ă©n voor overdag, Ă©Ă©n voor ‘s nachts – identificeren de zones waar het geluidsniveau de drempelwaarden overschrijdt.
De limietwaarden in het besluit van 1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer gelden voor bepaalde gebeurtenissen (vliegtuigpassages) of voor de algemene waarden overdag (7.00 tot 23.00 uur) en ‘s nachts (23.00 tot 7.00 uur). In het laatste geval kunnen de openbare instanties een beteugelingsactie ondernemen naar de luchthavenbeheerder toe. In tegenstelling tot de kaarten in deze atlas, die in lijn liggen met de Europese richtlijn, maakt het besluit geen bijkomend onderscheid tussen dag (7.00 tot 19.00 uur) en avond (19.00 tot 23.00 uur).
Door dat verschil waren er strikte extrapolaties nodig om de geluidskaarten op te stellen. De studie geeft daardoor theoretische overschrijdingen van de limietwaarden in elke periode. De overschrijdingskaarten zijn dus louter indicatief.
De drie zones uit het besluit van 27 mei 1999 werden behouden en zijn opgenomen in de kaarten. Onderstaande tabel geeft de aangepaste limietwaarden per ‘reglementaire periode’ overdag en ‘s nachts voor de drie zones.
Overdag zijn er slechts lichte overschrijdingen (minder dan 2 dB(A)) en is de blootgestelde oppervlakte vrij beperkt. De overschrijdingen tijdens de geĂ«valueerde periode “overdag” zijn dus niet alarmerend.
‘s Nachts kunnen de overschrijdingen van de Ln-waarden lokaal hoog oplopen (tot een verschil van 5 dB(A)).
Als de transparante kaart voor de demografische dichtheid bovenop de overschrijdingskaarten wordt gelegd, blijkt dat een groot deel van de overschrijdingen zich ‘s nachts voordoet in dichtbevolkt gebied. De inwoners van Laken, Neder-Over-Heembeek, Haren, het oosten van de Vijfhoek op het grondgebied Brussel-Stad, onderaan Schaarbeek en Sint-Joost, het noorden van Jette, in oud-Molenbeek en ter hoogte van het Zuid-station in Anderlecht ondervinden potentieel de meeste hinder.

Luchtverkeer – Globale geluidshinder – 2006

De algemene tendens voor de Lden-indicator toont dat twee derde van het Brussels grondgebied hinder ondervindt van de luchthavenactiviteiten.
De stad Brussel (behalve het zuidelijk gedeelte) en de gemeenten Evere, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe worden over een periode van 24 uur gedeeltelijk blootgesteld aan geluidsniveaus hoger dan 55 dB(A). Dit is de drempelwaarde waarboven ernstige hinder wordt ondervonden.
Het globale geluidsniveau loopt op tot meer dan 60 dB(A) in de gemeenten in de buurt van de luchthaven. Dat geldt vooral voor Evere, een deel van Brussel-Stad, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe.
Op werkdagen zorgen de vliegbewegingen overdag voor meer hinder dan ‘s avonds. Tijdens de weekends zorgen de vliegbewegingen ‘s avonds voor iets meer hinder dan overdag.
Algemeen is er over het hele jaar vrijwel evenveel geluidshinder overdag als ‘s nachts. Er werden maar weinig afwijkingen gedetecteerd.
Tijdens de weekends worden meer gebouwen blootgesteld aan een Lden-waarde hoger dan of gelijk aan 55 dB(A) dan gedurende de week. Bij overschrijding van deze drempelwaarde ervaren de bewoners ernstige hinder.
Na vergelijking van de verschillende indices blijkt dat potentieel 7 % van de bevolking in een gebouw woont dat door het luchtverkeer overdag wordt blootgesteld aan een geluidsniveau hoger dan 55 dB(A). ‘s Avonds is dat nog 5 % en ‘s nachts 0 %. 13 % van de bevolking wordt blootgesteld aan een Lden-index van 55 dB(A) of meer. Dat bevestigt de weging over de meest gevoelige perioden.

[->Download geluidsatlas « Geluidshinder door het verkeer » :
http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/news.aspx?id=25302&langtype=2067]