IJsland en haar vulkaan – een zegen voor de omwonenden van de luchthaven ?

De vulkaan in IJsland zorgt voor onverwachte rust.
Moge deze wat meer gezond verstand in de geesten van onze regeringen blazen.

De vereniging Air Libre Brussel vertaalt ongetwijfeld de gedachte van de meeste slachtoffers van de Zaventemse vliegtuighinder als zij de huidige blokkage van het luchtverkeer als een ware verademing beschouwt. Ondanks alles voelen haar leden mee met de duizenden mensen die ergens ter wereld staan te wachten op een vliegreis huiswaarts.

Het is ongezien en ongehoord.
Het Brusselse luchtruim zonder permanent donderende ochtendvluchten vanaf 6 uur ‘s ochtends, zonder het bijkomend week-end-verkeer wanneer nog veel meer vluchten dwars door Brussel gestuurd worden om de groene buitenwijken te ontlasten…. de vogeltjes fluiten… de binnentuintjes en de parken zijn weer genietbaar… de stad ademt dankzij een vulkaanuitbarsting.

De vereniging vraagt haar leden en al de andere mensen die genieten van de onverwachte rust – dat nochthans een basisrecht is – om een getuigenis hiervan naar ons te sturen. mail adres : info@bruairlibre.be. De meest originele bijdragen zullen op onze website geplaatst worden met enkel vermelding van persoonsinitialen en gemeente woonachtig.

De onverwachte rust in het Brusselse luchtruim illustreert ten volle dat de hinder van vliegverkeer een belangrijke reden is voor de verdere stadsvlucht van gezinnen met middeninkomens. In tegenstelling tot andere middelgrote en grote Europese steden is reeds meer dan tien jaar de stadsvlucht gestopt en zelfs gekeerd. Niet zo in Brussel, en dit heeft heus niet alleen te maken met de taalsituatie of de stedelijke criminaliteit. Eenmaal met kinderen trekken gezinnen met middeninkomens systematisch naar de Rand. Dit doen ze ook om te ontsnappen aan het vliegverkeer dat meer en meer over steeds armere gezinnen van het Brussels gewest gestuurd worden. De bevolking in het Brussels gewest neemt toe, maar het zijn arme gezinnen ofte economische immigranten die gezinnen met middeninkomens vervangen. Iets waarover onze beleidsmensen zouden mogen nadenken : Hoe groter de activiteit op de luchthaven van Zaventem, hoe armer de bevolking van Brussel. Alhoewel dit niet de enige reden is.

De vereniging Air Libre Brussel vraagt onze beleidsmensen om niet meer naar de pijpen van aandeelhouders te dansen. Parijs, Londen, Amsterdam, en Frankfurt zijn verbonden via het spoor, autowegen, en ferries (België-Engeland). Het volstaat om de capaciteit van deze verbindingen te verhogen om de lijnvluchten te schrappen. Op de site van Brucargo staat op dit ogenblik onder andere vis te rotten dat voor Italië bestemd was maar via Zaventem op haar transitroute vastzit, zoals dit gebeurt met het grootste deel vracht dat op Zaventem verhandeld wordt.

Het is schrijnend dat een luchthaven gelegen op minder dan 10 kilometer van de Grote Markt van Brussel uitgebouwd is en verder uitgebouwd wordt als vrachtluchthaven. Het is nog schrijnender dat de Vlaamse regering op dit ogenblik de luchthaven wil uitbreiden voor Low-Cost-vluchten. De vereniging vraagt aan al onze beleidsmensen om het gezond verstand te laten zegevieren en op korte termijn alle luchtverkeer dat niet op Brussels Airport hoort te schrappen. Daar horen bij : nachtvluchten, vrachtvluchten, chartervluchten, en Low-Cost-vluchten.

De luchthaven van Zaventem kan niet anders dan een stedelijke luchthaven worden om de leefbaarheid in Brussel en de Rand te laten weerkeren. Alle andere beslissingen zullen de inwoners van Vlaanderen, Brussel, en Wallonië duur te staan komen.