Overheid en gewesten niet eens over dossier CO2-quota

onze commentaar : Het grondgebied van het Brussels gewest ondergaat zonder twijfel de meeste luchtvervuiling van het Zaventems vliegverkeer, nochthans zal ze geen cent zien van de 10-15 miljoen Euro waarop deze vervuiling recht geeft. Het Vlaams gewest loopt met de centen weg, en geen Brusselse politicus die hier graten inziet. Mijnheer Vanhengel, slaapt u ?

zie ook het artikel uit [La Libre->https://www.bruairlibre.be/article.php3?id_article=1675]

Overheid en gewesten niet eens over dossier CO2-quota

Paul Magnette.
De federale overheid en de gewesten zijn het niet eens over wie bevoegd is om het dossier te behandelen van de CO2-quota die Europa vanaf 2012 gratis zal toekennen aan de lidstaten op basis van hun nationale luchtverkeer. Dat schrijft La Libre Belgique vandaag.

Op basis van het aantal vluchtbeweging zullen de landen een volume aan CO2-quota krijgen, waarvan ze een deel kunnen verkopen en de rest kunnen toekennen aan de luchtvaartmaatschappijen.

Tot 15 miljoen euro
Voor België kunnen de opbrengsten van de verkoop van quota naar schatting 10 tot 15 miljoen euro opbrengen. Door zijn bevoegdheid over Zaventem op te nemen zou Vlaanderen volgens La Libre Belgique 87 procent kunnen opeisen van de quota-portefeuille, tegen 13 procent voor Wallonië en niets voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat nochtans geluidshinder ondervindt door de luchtvaart.

Federaal minister van Energie Paul Magnette (PS) pleit voor een louter federale bevoegdheid over de materie. Een andere piste die aangehaald wordt is dat elk gewest bevoegd is voor zijn luchthavens en dat het dossier Zaventem federaal behandeld zou worden. (belga/ka)
18/03/09 11u07

http://www.hln.be/hln/nl/2624/Planet-Watch/article/detail/776344/2009/03/18/Overheid-en-gewesten-niet-eens-over-dossier-CO2-quota.dhtml