Bruxelles Air Libre Brussel eist de tijdelijke sluiting van de luchthaven zolang de voorlopig heersende noord-oostenwind aanhoudt.

Nieuwe landingsroute dwars over het Brussels gewest.
Voor duizenden gezinnen, nieuwe slachtoffers van luchtverkeer in het stedelijke Brussel, wordt het dagelijks leven een nachtmerrie en de nachtrust een hel.
Bruxelles Air Libre Brussel veroordeelt ten stelligste de nieuwe landingsroute dwars door het Brussels gewest en eist de tijdelijke sluiting van de luchthaven zolang de voorlopig heersende noord-oostenwind aanhoudt.

Sinds een aantal weken wordt regelmatig een nieuwe procedure en baan gebruikt om te landen op Zaventem.

Door de crash zondag en de deze week heersende noord-oostenwind wordt baan 07L permanent gebruikt, zowel overdag als ‘s nachts, waardoor duizenden gezinnen in het Brussels gewest geen normaal leven meer hebben en geen volle nachtrust meer kunnen genieten. Vanaf de nacht van van zondag op maandag 26 mei werd voor de eerste keer deze procedure in de nacht gebruikt, een volle nacht lang dwars over gans het Brussels stadsgewest, zowat dertig landingen in het midden van de nacht : een ware primeur.

Er lopen op dit ogenblik heel wat klachten binnen over deze nieuwe route, tot vanuit het pajottenland waar vooral de zwaarste toestellen zich klaarmaken om samen met de andere toestellen 350 keer per dag (om de twee Ă  drie minuten) en 30 keer per nacht over Brussel te landen.

Meestal zijn – wat het Brussels stadsgewest betreft – voornamelijk de noord-oostelijke gemeenten en wijken getroffen door een hoge frequentie van overvluchten. Het zijn opstijgende toestellen die tegen westenwind in vanuit baan 25R richting centrum-Brussel vliegen en voor het grootste deel rechtsomkeer maken vóór ze de Lambermontlaan in Schaarbeek bereiken om terug richting Zaventem (Huldenberg) via Etterbeek en de drie Woluwes te keren omwille van hun oostelijke bestemming of via Neder-Over-Heembeek en Laken naar het noorden en zuid-westen vliegen. Tijdens het week-end komt daar nog de fameuze Chabert-route bij, die de heavies vervoegen en zowat 80 toestellen van de noordelijke Ring plukt en dwars door het Brussels gewest van oost naar west sturen.

Wat is er nieuw ?
Wanneer noord-oostenwind heerst (zowat 20% van het jaar) gebruikt men normaal gezien baan 02 (vanuit Waterloo naar Zaventem). Het cabinet Schouppe experimenteert op dit ogenblik met de nieuwe procedure om baan 25R te gebruiken en te landen van west naar oost. Het bijzondere aan landen is dat vliegtuigen zich best vanop grote afstand reeds in de richting van de baan zetten, en dit betekent dat landingen reeds ingezet worden vanuit bepaalde wijken in Koekelberg via Jette, Molenbeek, Laken, Brussel-centrum en Schaarbeek over Evere, Haren en Diegem in rechte lijn op de bewuste baan 25R die dan baan 07L heet (zie bijgevoegd schema). (Op het moment dat wij dit schrijven wordt landingsbaan 07R gebruikt, waarvoor wij reeds verwittigden in 2004 – [https://www.bruairlibre.be/article.php3?id_article=411->https://www.bruairlibre.be/article.php3?id_article=411]).
(onze excuses voor de uitsluitend Franstalige gemeentenamen)
De overvlieghoogtes liggen tussen 500 meter (Koekelberg) en 150 meter (Diegem).

Deze procedure van landen dwars over Brussel biedt twee voordelen :

1. Het verlicht de hinder van de mensen gehuisvest tussen Waterloo en Zaventem, iets wat politiek opportuun is.
2. Het staat de luchthaven toe om de capaciteit verder op te drijven dankzij het gebruik van de paralelle banen in de combinaties 25R-25L (westenwind) en 07L-07R (noord-oostenwind) ; het gebruik van gekruiste banen brengt immers vertragingen mee in de vluchtschema’s.

Daarentegen hindert ze op onmenselijke wijze duizenden gezinnen in hun dagelijkse leven en in hun nachtrust.
De federale overheid mag ongestraft het grootste deel van de hinder op het politiek zwakke Brussels gewest afwentelen zoals dit de laatste jaren meer en meer gebeurt. Zo hoeft ze geen zwaar getroffenen schadeloos te stellen, isolatievergoedingen aan te bieden, noch een coherent beleid van ruimtelijke ordening instellen. Ze laat de resterende nog weinig bevolkte gebieden rond de luchthaven verder verkavelen en bebouwen, tot vlak aan de start- en landingsbanen.

Sinds de dwangsommen haalt Air Libre, die opkomt voor de inwoners van het Brussels gewest, de « nationale » pers.
Nochthans heeft ze niemand van de hinder kunnen verlichten en ook nog geen Euro geĂŻnd. Er zullen allicht nog intensief vliegtuigen over veel Brusselse en Brabantse huizen donderen vooraleer de overheid zal beseffen dat deze luchthaven door haar slechte ligging – op 10 km van de Grote Markt van Brussel en aan de oostkant van de stad – voorbestemd is als stedelijke internationale luchthaven voor de Centraal-Europese functie van onze regio, zonder nachtvluchten, zonder vrachtvervoer, zonder Low-Cost… en niet als tweede logistieke poort voor Vlaanderen.
Tenzij de volgende crash niet binnen het luchthaventerrein gebeurt, maar in een gewone Brusselse woonwijk.
Voorlopig eist de vereniging met klem de sluiting van de luchthaven zolang de noord-oostenwind aanhoudt.