Actualiteit 27 mei 2008

Op zoek naar een oplossing, maar intussen…

In het vorige editoriaal schreven we :

…Maar intussen is het wel degelijk vooral maar niet alleen over de inwoners van het noord-oostelijk Brussels Gewest en Diegem dat er ondraaglijke hinder is, en dat men de belangen van de economische elite nog zo lang mogelijk wenst te laten primeren op de gezondheid van mensen. …

Anciaux beloofde een draaglijk spreidingsplan overdag – maximum 2 overvluchten per persoon – en een 3-tal vluchten ‘s nachts over het kanaal. Intussen weten we beter. Meer nog : de laatste weken werden alle inwoners, gehuisvest onder een rechte lijn van Koekelberg tot Zaventem, aan een regelrechte concentratie van vluchten blootgesteld. Tot vierentwintig uur lang worden soms alle vluchten recht en dwars door heel het Brussels gewest geleid op een hoogte tussen 500 meter en 150 meter. Zelfs voor de nacht had geen minister het elementaire respect om voor de slaap van duizenden gezinnen de nachtvluchten naar een andere luchthaven te laten uitwijken. Dit experiment van landen op lage hoogte dwars over gans Brussel met een nieuw gebruik van baan 07 vindt hoe langer hoe meer ingang. Men belooft uitzonderlijk gebruik van deze methode, maar onze berekeningen leren dat men deze marteling wel eens 100 dagen per jaar zou gaan toepassen.

De evolutie van het baangebruik van deze nieuwe concentratiemethode : Tussen 2003 en 2005 werd baan 07 tijdens twee dagen gebruikt. Tussen 2006 en 2008 werd baan 07 tijdens vijfentwintig dagen gebruikt, waarvan zeven dagen deze maand mei 2008. Voor het eerst werd dit ook s’ nachts uitgevoerd : in de nacht van zondag 25 op maandag 26 mei werden alle landende nachtvluchten dwars over het Brussels gewest gestuurd.