Actiegroep Air Libre voorzichtig tevreden over besluit geluidsnorm

De Brusselse actiegroep Air Libre reageert vandaag voorzichtig tevreden op het arrest van het Hof van Cassatie over de geluidshinder rond Brussels Airport. De actiegroep is tevreden dat de rechter de grondwettelijkheid van de Brusselse geluidsnormen heeft bevestigd. « Maar dat betekent niet dat de problemen zijn opgelost », zegt Véronique De Potter van Air Libre Brussel.

Volgens Air Libre zou er in plaats van over een herfederalisering van de geluidsnormen, beter gepraat worden over een herfederalisering van het ruimtelijk ordeningsbeleid. Volgens De Potter loopt het vooral op dat vlak grondig mis en is er geen sprake van een gecoördineerd en duurzaam ruimtelijk ordeningsbeleid rond de luchthaven. « Er staan bouwkranen tot aan de muren van de luchthaven », luidt het.

Air Libre hoopt dat de nieuwe minister van Mobiliteit Yves Leterme (CD&V) een oplossing kan vinden voor het aanslepende luchthavendossier, maar blaakt niet van vertrouwen. « Leterme heeft als Vlaams minister-president het START-plan mee goedgekeurd dat voorziet in een drastische toename van het aantal vluchten », merkt De Potter op. « Wij hebben hem alvast ons memorandum met voorstellen gestuurd ». (belga/ka)

De Morgen online – 03/01/08