Weeral een stap in de verkeerde richting !

Bruxelles Air Libre Brussel verneemt met ontzetting dat de Raad van Bestuur van Brussels Airport Company beslist heeft om een nieuwe terminal en pier te bouwen exclusief………. voor low-cost.

De vereniging herinnert aan enkele belangrijke punten :

1. de huidige luchthaveninfrastructuur is vandaag reeds een dikke maat te groot in verhouding tot haar milieuomgeving waardoor ze een te belangrijke impact heeft, mede door de overheersende westenwind (opstijgen naar de stad), en de inbedding in een stedelijke omgeving ;

2. het uitbouwen van low-cost druist volledig in tegen de roeping van deze luchthaven, die voornamelijk gericht is op het vervoer van passagiers met betrekking tot de Europese en internationale functie van Brussel. Andere luchthavens in België bevinden zich in veel minder dichtbevolkt gebied en zijn bijgevolg beter geschikt voor vracht en low-cost ;

3. overheden doen er vandaag goed aan low-cost niet aan te moedigen, om zodoende de impact van luchtverkeer op klimaatopwarming te beperken. In dat opzicht is het scheppen van nieuwe consumptiebehoeften gebonden aan luchtvaart niet opportuun en totaal overbodig. De vereniging herinnert bevolking en overheid eraan dat luchtverkeer een aanzienlijk deel broeikasgassen voor haar rekening neemt en jaar na jaar een groter aandeel heeft in de klimaatopwarming ;

4. de federale staat werd door diverse rechtbanken veroordeeld met begeleidende dwangsommen omwille van de te grote impact van het vliegverkeer op het leven van duizenden gezinnen, ondanks alle spreidingsplannen. De regering heeft geen enkel zicht op een oplossing voor dit dossier : het is bijgevolg totaal onverantwoordelijk om nog verder in deze luchthaven te investeren, en al helemaal niet in low-cost.

De vereniging vraagt zich in dit opzicht af of de diverse overheden in dit land niet alle controle kwijt zijn sinds de luchthaven enkele jaren geleden aan een Australische bank verkocht werd ?