Groen licht voor oude luchtwrakken van CargoB Airlines van Rob Kuijpers

De incoherentie van vrachtvervoer en chartervluchten op de stedelijke luchthaven Brussels Airport Company gaat door, tegen wil en dank van de omwonenden, hun leefmilieu, de klimaatopwarming en CO2-uitstoot.

De algemeen directeur van het DGLV (directoraat-generaal luchtvaart), Jules Kneepkens, heeft vorige week groen licht gegeven aan CargoB Airlines, de nieuwe luchtvaartmaatschappij van Rob Kuijpers, om het in dienst brengen van Boeings 747-228F, occasietoestellen van Air France. Dit gebeurde ondanks het negatief advies van de administratie, die het ontbreken van technische inspectie, certificatievlucht, en een onvolledig dossier (geen historiek reaktoren of logboek onderhoud) aanklagen. De eerste toestellen zouden dit week-end de lucht ingegaan zijn.

Sinds jaren wordt de omwonenden van de luchthaven beloofd dat binnenkort nieuwe, stille vliegtuigen de hinder verwaarloosbaar zullen maken, en de rust zal terugkeren.
Een andere dooddoener is de noodzaak van een internationale luchthaven voor Brussel met haar statuut van Europese hoofdzetel van de EU instellingen. Tegelijkertijd kan men er niet naast kijken dat de hoofdmoot van de verdere ontwikkeling van de luchthaven geen internationale passagiers betreft, maar wel chartervluchten en cargo zoals het aantrekken van nieuwkomer CargoB Airlines weer aantoont. Bijkomend wraakroepend element is dat deze zware toestellen op schema gezet worden om dwars door heel het Brussels Gewest op te stijgen, startend op zowat 170 meter hoogte over de dichtbevolkte wijken van Diegem en Haren.

De vereniging Air Libre stelt vast dat de Boeings 747-200F waarvan sprake in produktie kwamen in december 1972 en dat het laatste toestel in november 1991 uit de fabriekshallen rolde. De toestellen die Rob Kujpers van CargoB Airlines inzet zijn dus minstens 16 jaar oud, en misschien zelfs ouder als 30 jaar. Het toestel krijgt klassement « Chapter3 » mee met een QC (quota count-geluidsfiche) hoger dan 20. Zijn kerozinereservoirs bedragen 199.000 liter en 374 ton vracht mogen mee.

Terwijl Al Gore en het GIEC de Nobelprijs voor vrede krijgen voor hun bijdrage aan de strijd tegen klimaatopwarming, terwijl de grootwarenhuisketens Casino (Frankrijk) en Tesco (UK) een label « milieu-impact » op hun producten invoeren, terwijl een aantal ministers van Economie overwegen om dit laatste te veralgemenen, mag men zich toch met recht afvragen met welke visie onze Ministers de luchthaven van Zaventem verder uitbouwen tot vrachtluchthaven.
Is onze arbeid- en kennis-maatschappij en onze ethiek zo laag gezakt dat wij een vuilbakluchthaven moeten tolereren in het meest verstedelijkt gebied van België ?

Air Libre veroordeelt de Ministers die de inwoners van dit land verder aanzetten om buitenseizoensvruchten en – fruit te consumeren die duizenden vliegkilometers afgelegd hebben vooraleer ze op ons bord komen. Wat is de totale CO2-uitstoot van de Zuid-Afrikaanse aardbeien, groene bonen en bloemen die de oude vliegkisten van Rob Kuijpers ons zullen leveren ?