Vlamingen mogen Brussel niet laten vallen (…Brussels Airport … in Vlaanderen…)

‘Vlamingen mogen Brussel niet laten vallen’

Federaal minister van Mobiliteit Renaat Landuyt doet een oproep aan de Vlamingen om Brussel niet te laten vallen. « Wat mij betreft is Brussel van Vlaanderen », zegt hij.

« Het is niet omdat de mensen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bepaalde politiek volgen dat wij daardoor Brussel moeten laten vallen. Men moet Brussel opeisen als Vlaming », aldus Landuyt.

Vlaams Belang :
Landuyt deed zijn uitspraken in de antwoord op een vraag van Vlaams Belanger Bart Laeremans. Die hekelde dat de deels geprivatiseerde luchthaven van Zaventem recent zonder overleg is herdoopt tot ‘Brussels Airport’ terwijl de luchthaven niet in Brussel maar in Vlaanderen ligt.

Laeremans verwees daarbij ook naar de naar eigen zeggen negatieve strategie van Brussel rond de luchthaven.

In zijn antwoord stelde Landuyt dat de beslissing rond de naamkeuze is genomen de algemene vergadering van de nv BIAC en dat er bovendien iets te zeggen valt voor de naam Brussel als internationaal herkenningspunt en toegangspoort tot Vlaanderen.

Landuyt benadrukte ook dat de Vlamingen Brussel niet mogen opgeven. « Brussel is van Vlaanderen », stelde de sp.a-minister. « Als goede Vlaming moet men blij zijn met een naam als ‘Brussels Airport’, vooral omdat men dan kan zeggen dat Brussels Airport Vlaanderen is », aldus Landuyt.

« Men mag Brussel niet laten vallen. We hebben een bijzonder statuut voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgesteld, juist omdat ook de Vlamingen ervan uitgaan dat Brussel van Vlaanderen is. Als u (Laeremans, nvdr) nu omwille van uw strijd ten opzichte van de Franstaligen zegt dat u Brussel als term niet meer wil, dan vind ik dat u te ver gaat. Men moet Brussel juist opeisen als Vlaming. Brussel staat niet gelijk aan Franstaligen », aldus Landuyt.

« Het verwondert mij een beetje dat u dat zegt, want precies de sp.a is op dat vlak zeer, zeer zwak », reageerde de Vlaams Belanger. « Ik ben hier de sp.a. Er is geen verschil tussen mij en de sp.a », reageerde Landuyt nog.

GvA 06/11/2006 – Kamercommissie Infrastructuur