Overzicht van de standpunten der voornaamste politieke partijen

Alfabetisch, onder voorbehoud van elk onwillige vergetelheid…

CDH : source : Programme électoral 2007, p 147
R√©guler le transport a√©rien, gestion harmonieuse de l’a√©roport de Bruxelles National,
Prise en compte de la densit√© de population, abandon du plan de dispersion, retour √† la situation d’avant le plan Anciaux, r√©duction progressive des vols de nuit et isolation/expropriation des zones restant survol√©es par les vols de nuit √©ventuellement maintenus, plafond de 250.000 vols diurnes et nocturnes, nuit de 23 √† 07h, r√©duction des nuisances sonores √† la source, cr√©ation d’un institut ind√©pendant de contr√īle de nuisances a√©riennes, √©tude de l’implantation d’un nouvel a√©roport national.

CD&V : bron : gedetailleerde programma, pp 15 & 16
In de voorbije jaren is het dossier van de luchthaven van Zaventem (…) volledig verziekt..o.a: door de onrealistische geluidsnormen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het systematisch doorschuiven van de federale overheid (…).
Verder pleit de CD&V voor een graduele vermindering van het aantal nachtvluchten en voor een regeling voor het baan- en routegebruik die een billijke en evenwichtige van de hinder garandeert.

ECOLO: source: site Internet, priorit√© n¬į4, mobilit√© durable
Interdiction des transport a√©riens sur courte distance, application au secteur a√©rien des r√®gles fiscales et des r√®gles en mati√®re d’√©missions nocives, fermeture des a√©roports de Bruxelles et de Charleroi entre 23 et 07h, respect des zones les plus dens√©ment peupl√©es, urbanisation cons√©quente √† l’usage des pistes.

GROEN !: bron : verkiezingsprogramma Groen ! 2007
Nachtvluchten moeten gebannen worden, aantal bewegingen en uitbreiding van de luchthaven moeten begrensd worden, de ontsluiting van Zaventem naar Leuven en Antwerpen moet dringend gerealiseerd worden, ook de expansie van de kleine luchthaven moet beperkt worden. Toepassing van de accijnzen op kerosine en van de BTW op vliegtuigtickets, …

MR: source: programme 2007, E2, politique aéroportuaire
Planifier le d√©veloppement a√©roportuaire, faire collaborer les R√©gions en mati√®re de normes de bruit, am√©liorer les pratiques, revenir √† Zaventem √† la situation d’avant 1999, cr√©er un institut ind√©pendant de contr√īle des nuisances sonores avec pouvoir de sanction, r√©partition des retomb√©es √©conomiques, consid√©rer les vols de nuit √† Bruxelles comme une activit√© en voie d’extinction, limiter les vols de courte distance, plaider pour l’instauration d’une taxe sur le k√©ros√®ne, …,

Open VLD: bron: Verkiezingsprogramma:
Opzoeking op de termen: luchthaven, nachtvluchten, Zaventem hebben geen resultaat opgeleverd.

PS: source: programme complet, pp 136 & 137
Suppression du plan de dispersion, r√©tablissement des anciennes normes de vent, modification des routes qui traversent les zones les plus dens√©ment peupl√©es, et plus particuli√®rement la route Chabert, extension de la nuit √† 7h du matin, mise en place d’un institut ind√©pendant qui puisse objectiver les nuisances et organiser les indemnisations, plaidoyer pour une taxe sur le k√©ros√®ne.

SP.a : bron : website : geen gedetailleerde programma gevonden, wel teksten onder de thema Welzijn:
De heer Landuyt pleit voor meer juridische zekerheid, en voor een doorgedreven internationale context op het vlak ven de nachtvluchten. “Het kan gewoon niet dat er ‘s nachts zulke zware vliegtuigen opstijgen”.

SPIRIT: bron: federaal verkiezingsprogramma 2007
Dag- en nachtvluchten spreiden, ook het Brussels Gewest moet zijn deel van de nachtvluchten op zich nemen.